Carska džamija u Plavu


Carsku džamiju podigle su Osmanlije 1471. godine, tj. u vrijeme sultana Mehmeda II Osvajača, pa je u narodu nazvana Carska džamija. Najstarija je džamija u plavsko-gusinjskom kraju, pa se naziva i Stara džamija. Poznata je i pod imenom Drvena džamija, jer su njen prednji dio (soferlak, trijem), krov i munare izrađeni od drveta.
foro: Sead Jasavić

Nalazi se u centru Plava na kupastom uzvišenju, te je u vrijeme kada je podignuta dominirala okolinom. Ulazila je u sastav Dizdarevića grada, oko kojeg je bio zid 3-5 m visok. Bila je izgrađena od busika i drveta i kao asker- džamija „namijenjena onima koji su došli u ovaj kraj nakon uspostavljanja osmanske vlasti i bili njeni nosioci, sa kadijom na čelu, ili su bili stacionirani kao pripadnici regularnih osmanskih jedinica“. Sadašnji izgled džamije je iz 18. vijeka. Renovirana je 1869/70, 1970. i 1986. godine. Njena osnova je pravougaona, dimenzija 14 X 8 m. Sastoji se iz prizemlja i sprata. Krov od šindre je pri renoviranju 1986. godine zamijenjen imitacijom šindre od termoplasta. Munare je od drveta, visoko 10 m i diže se iz krova.
Prizemlje ima četiri prozora, dva prema istoku, dva prema zapadu, dok su prozori na spratu raspoređeni jedan prema istoku, jedan prema zapadu, dva prema jugu.
Prednji dio džamije, soferlak, je izgrađen od drveta sa jednostavnim rezbarijama. Tavanica je od drveta i ukrašena je rozetom, a vrata su izrezbarena u vidu cvjetova. Ispred džamije je bunar, a 1986. godine izgrađen je i šadrvan.
Džamija ima abdesthanu, kafedžinicu i učionicu. Stavljena je pod zaštitu države kao kulturno-istorijski spomenik treće kategorije.
Imami Carske džamije bili su:
1. Mula Jaho Musić
2. Mula Sado Musić
3. Mula Seljman Bander
4. Mula Juso Bander
5. Mula Medo Musić-Hasiljević
6. Mula Hajro Bašić (kasnije Balša Bašić)
7. Mula Haljim Bander
8. Hafiz Junuz Saiti
9. Ef. Mehdija Demirović
10. Ef. Mersid Halilović
foro: Sead Jasavić

IZVOR: „KULTURNO-ISTORIJSKO NASLJEĐE PLAVSKO-GUSINJSKOGA KRAJA“ str. 41-46.


Постави коментар

0 Коментари