Dnevni centar „Lipa“ dobio licencu za obavljanje djelatnosti i status ovlašćenog pružaoca usluge

PLAV - JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju „Lipa“ Plav dobila je licencu za obavljanje djelatnosti i status ovlašćenog pružaoca usluge.

Ova ustanova pruža uslugu dnevnog boravka kao jednu od usluga podrške za život u zajednici, djeci i omladini sa smetnjama u razvoju sa teritorija opština Plav i Gusinje.

Dnevni centar "Lipa"

Direktorica Dnevnog centra „Lipa“ Jasna Kolašinac navela je da dobijanje licence znači da su zadovoljeni svi uslovi koje je propisalo Ministarstvo rada i socijalnog staranja u skladu sa pravilnikom o bližim uslovima za pružanje i korišćenje, normativima i minimalnim standardima usluga podrške za život u zajednici.

Licenciranje pružalaca usluga uređeno je Zakonom o socijalnoj i dječjoj zaštiti koji je donesen 2013. godine, a bliže Pravilnikom o bližim uslovima za izdavanje, obnavljanje, suspenziju i oduzimanje licence za obavljanje djelatnosti socijalne i dječje zaštite kojim su propisani bliži uslovi za izdavanje, obnavljanje, suspenziju i oduzimanje licence čime su stvoreni svi preduslovi za licenciranje pružalaca usluga u sistemu socijalnu i dječje zaštite.

Kako je istakla Kolašinac, trenutno usluge Dnevnog centra Plav koristi 11 djece i omladine uzrasta od 3 do 27 godina sa intelektualnim i kombinovanim smetnjama kojima je potrebna dnevna briga, nadzor i podrška u održavanju i razvijanju potencijala. (Opština Plav)

Постави коментар

0 Коментари