Projekat za mlade sa sjevera Crne Gore: “Biram da se pitam”

Timovi organizacija SOS telefona Podgorica i SOS telefona Plav, udružili su se da zajedno urade nešto za mlade sa sjevera, i uz podršku Ministarstva sporta Crne Gore realizuju projekat za mlade iz Andrijevice, Plava i Gusinja kao i njihove okoline. Projekat ima za cilj povećanje učešća mladih, pogotovo ranjivih grupa, kroz izgradnju kapaciteta i mentorsku podršku u aktivnostima inovativnog učešća u procesu kreiranja javnih politika i njihovom sprovođenju, navodi se u sopštenju za medije.Martina Ceković iz SOS telefona Podgorica o projektu kaže:
„Program u potpunosti zagovara modele politika ljudskih prava, angažovanje mladih u različitim oblastima društvenog djelovanja, posebno u zaštiti prava i razvoju lokalne zajednice, ali i ekonomiji i kulturi. Fokus nam je na mladima iz sjevernih gradova, jer oni imaju znatno manje mogućnosti i za obuku i za djelovanje u svojim sredinama. Osim tema aktivizma i učešća mi sa njima govorimo i o pitanjima ljudskih prava, a posebno prava onih grupa koje su ranjive, na marginama društva.“

Nerma Šuvakić, koordinatorka aktivnosti u Plavu je izjavila:
“U Plavu smo i za ove praznike bili veoma aktivi, i održana je još jedna u nizu obuka za mlade, u okviru projekta “Biram da se pitam”. Na obuci su učesvovali mladi iz: Plava, Gusinja, Andrijevice i Berana. Izuzetno smo zadovoljni interesovanjem mladih za temu javnih politika i uopšte odlukom mladih da što više participiraju u donošenju odluka koju su važne za njihov razvoj i veći aktivizam. Imamo grupu zaista odličnih, motivisanih mladih ljudi i izuzetno smo zadovoljni kako se projekat razvija. Nakon samih obuka, mladi će biti u prilici i da dobiju mentorsku podršku kako bi se uključilo
još više njih koji žele da zajedno sa nama podignu svijest zajednice, a posebno donosilaca oduka, da i glas mladih mora da se čuje i poštuje.

Nikolina Boljević, psihološkinja SOS telefona Podgorica i jedna od trenerica na obuci koja je sprovedena ovog vikenda, od 3 - 5. maja ističe:
„U okviru ovog programa mladi su dobili mogućnost da učestvuju na obukama: „Tradicionalne i inovativne online metode za kreiranje javnih politika i učešće mladih“ i „Javno zagovaranje – moderan pristup“. Cilj je bio da se mladi ojačaju i uvežu kako bi mogli da zajedno sa svojim
vršnjacima da kreiraju kampanje javnog zagovaranja u svojim lokalnim zajednicama. Rezultati akcija koje će sprovoditi tokom realizacije projekta obezbijediće takođe i relevantne podatke i smjernice za poboljšanje i izradu lokalnih planova za mlade jer mi želimo unaprijediti položaj mladih kroz njihovo direktno aktivno učešće“.


Постави коментар

0 Коментари