Sabur je jedini put do uspjeha!

Bez sumnje, stvari su skrivene u svojim suprotnostima.
Pronalaženje u gubitku, sticanje u davanju, sila u poniznosti, bogatstvo u siromaštvu, snaga u slabosti, razvijanje u ograničavanju, život u smrti, pobjeda u porazu…
Akos.ba

Ko želi uspjeh, treba biti zadovoljan i sa gubitkom. Ko želi moć, treba biti zadovoljan i u poniženju. Ko želi bogatstvo, treba biti zadovoljan i sa siromaštvom. Ko želi snagu, treba biti zadovoljan i sa slabošću. Ko želi život, bi trebao biti zadovoljan i sa smrću. Ko želi pobjedu, treba biti svjestan i poraza.
Piše: Arabi ad-Darqawi
Za Akos.ba preveo: Jasmin Mujakić
Preuzeto:www.akos.ba

Постави коментар

0 Коментари