Vlada Crne Gore: Bivšim radnicima Termoplasta iz Gusinja isplatiti 45.820 eura

Sa sjednice Vlade

GUSINJE - Vlada Crne Gore, na juče održanoj sjednici, usvojila je informaciju o usvajanju zahtjeva bivših radnika "Termoplast" AD iz Gusinja u stečaju. Radnicima će biti uplaćeno 45.820 eura.

Prenosimo zaključke sa sjednice Vlade Crne Gore:

1.Vlada je usvojila Informaciju o zahtjevu bivših radnika "Termoplast" AD u stečaju Gusinje.

2. Vlada je prihvatila predlog da se ustupi potraživanje Vlade Crne Gore, Ministarstvo finansija, koje je utvrđeno kao obezbijeđeno, bivšim zaposlenim radnicima "Termoplast" AD u stečaju Gusinje, u ukupnom iznosu od 45. 820,00 € i to iznos od 28.110,00 € na ime neto potraživanja zaposlenih i iznos od 17.710,00 € na ime neisplaćenih poreza i doprinosa, po spisku koji je sastavni dio ovog zaključka. 

3. Zadužuje se Ministarstvo rada i socijalnog staranja da obezbijedi da Vlada Crne Gore stupi na mjesto zaposlenih kao povjerilaca u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom Termoplast" AD u stečaju Gusinje za iznos ustupljenog potraživanja od 45.820,00 € u slučaju svake naredne diobe diobne mase stečajnog dužnika.

4. Zadužuje se Ministarstvo finansija da sredstva iz stečajne mase u iznosu od 45.820,00 € usmjere: na ime neizmirenih neto zarada bivših radnika "Termoplast" AD u stečaju Gusinje iznos od 28.110,00 € i plaćanja duga radi povezivanja radnog staža radnicima, po dostavljenom spisku i u iznosima koji je sasatavni dio zaključka ukupan iznos od 17.710,00 €.

Постави коментар

0 Коментари