Prokletijski čajevi u Centru za posjetioce NP "Prokletije"

GUSINJE- Danas je u Centru za posjetioce NP "Prokletije" u Gusinju organizovana jednodnevna edukativno-promotivna aktivnost sa lokalnim stanovništvom : "Prokletijski čajevi" - na temu spravljanja čajeva od ljekovitog bilja sa prostora Prokletija. 
Centar za posjetioce NP "Prokletije"


Posebno su promovisani čajevi Naime Dauti - koja se time bavi već duži niz godina. Prezentovani su i jednom broju stranih posjetilaca. Biljno bogatstvo Prokletija procjenjuje se na blizu 2000 vrsta, što ih svrstava u floristički najbogatiju planinu na Balkanu. 
Centar za posjetioce NP "Prokletije"

Na području crnogorskog dijela Prokletija je preko 160 vrsta biljaka što je polovina ukupne flore Crne Gore, od kojih su mnoge ljekovite - narod ih koristi za pravljenje čajeva, melema, ulja, sokova. 
Centar za posjetioce NP "Prokletije"


Kroz ovakve aktivnosti Služba za promociju, edukaciju i turizam NP "Prokletije" ima za cilj osna­ži­ti sa­rad­nju Na­ci­o­nal­nog parka sa lo­kal­nom za­jed­ni­com, kroz pro­mo­ci­ju nji­ho­vih pro­iz­vo­da.
Centar za posjetioce NP "Prokletije"
Постави коментар

0 Коментари