Purišić u Ženevi: Siguran i produktivan radni odnos je zadatak svakog demokratskog društva

Pred Međunarodnom organizacijom rada, odnosno pred njenim članicama je, kao nikada do sada, odgovoran zadatak da doprinese ispunjenju svog osnovnog cilja, uspostavi univerzalnog i dugotrajnog mira, koji se može postići jedino ukoliko je zasnovan na socijalnoj pravdi, sigurnosti i ljudskom dostojanstvu, kazao je ministar rada i socijalnog staranja Kemal Purišić na međunarodnoj koferenciji rada u Ženevi, na kojoj se ujedno obilježava i 100-godišnjica od osnivanja ove značajne UN organizacije.
Kemal Purišić

„U tom smislu, zadatak je svih demokratskih država da obezbijede stabilnost i sigurnost radnog mjesta, produktivan radni odnos, kako bi se omogućio dostojanstveni rad za sve“, istakao je Purišić.
On je podsjetio da je Crna Gora Ustavom deklarisana kao država socijalne pravde, te da se kao članica Međunarodne organizacije rada, u skladu sa ustavom ove važne UN organizacije, obavezala da poštuje, promoviše i sprovodi principe koji garantuju slobodu udruživanja, pravo na kolektivno pregovaranje, eliminaciju svih oblika prinudnog i prisilnog rada, sprječavanje dječjeg rada i eliminaciju diskriminacije u pogledu zanimanja i zapošljavanja.
Purišić je dodao da su odsustvo diskriminacije i garantovanje vrijednosti kao što su sloboda, ljudsko dostojanstvo, socijalna pravda, bezbjednost, neophodni za održiv ekonomski i društveni razvoj, a da radni odnos treba da bude garant pravne zaštite radnika.
„Ova obaveza za Crnu Goru istovremeno predstavlja i priliku da u potpunosti uskladi svoj pravni sistem sa sistemom razvijenih evropskih država i sa standardima koje uspostavlja MOR“, naveo je Purišić.
Kemal Purišić

Na međunarodnoj konferenciji rada učestvovale su delegacije skoro svih zemalja članica MOR-a, koje čine predstavnici vlada, poslodavaca i sindikata.
Purišić će se sjutra u Ženevi sastati i sa pomoćnikom generalnog direktora Međunarodne organizacije rada i regionalnim direktorom za Evropu i Centralu Aziju Hajncom Kelerom.

Постави коментар

0 Коментари