Upozorenje nadležnih: Oduzimaće goveda koja se ne drže u skladu sa pravilima

PODGORICA - Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove upozorila je vlasnike proizvodnih životinja, najčešće goveda, koje se bez nadzora držaoca i neobilježene ušnim markicama kreću po javnim površinama i na tuđoj imovini, da će nadležni oduzimati životinje vlasnicima koji u roku od sedam dana ne preduzmu sve propisane mjere za pravilno držanje i uzgoj.
"Podsjećamo da vlasnik, odnosno držalac životinja, prema propisima snosi primarnu odgovornost za svoje životinje, odnosno da je odgovoran za život i dobrobit životinja koje drži, a takođe je dužan da spriječi životinju da ugrozi život, bezbjednost ili imovinu drugog lica, odnosno život i bezbjednost druge životinje", navodi se u saopštenju Uprave.

Foto: Vijesti (Boris Pejović)

Zato, Uprava poziva držaoce goveda da izvrše svoje zakonom propisane obaveze – da životinjama obezbijede primjerene uslove držanja i uzgoja, da ih uklone sa tuđih imanja ili javnih površina, da izvrše obeveznu identifikaciju svih životinja i propisanu zdravstvenu zaštitu, u roku ne dužem od sedam dana.
"U suprotnom, Uprava će u saradnji sa nadležnim državnim i lokalnim organima preduzeti mjere propisane zakonima koje podrazumjevaju inspekcijsku kontrolu uslova i načina držanja goveda, oduzimanje i uklanjanje svih životinja zatečenih na javnim površinama i tuđim imanjima, odnosno životinja koje su zatečene bez nadzora držaoca, a posebno goveda koja nijesu identifikovana ili za koje za koje vlasnik u propisanom roku ne može da dokaže identitet životinje", zaključuje se u saopštenju. 

Постави коментар

0 Коментари