I pored zabrane bageri vade šljunak i pijesak

PODGORICA - Nelegalno vađenje šljunka i pijeska iz vodotokova nije u potpunosti iskorijenjeno u prethodne dvije godine od kada je uveden moratorijum na eksploataciju tih materijala iz rijeka, ali je stanje na vodotocima poboljšano što govore i brojke, ali prije svega stanje na terenu, saopšteno je iz Uprave za vode.


Poručili su da je u cilju potpunog suzbijanja nelegalne eksploatacije početkom juna Vlada usvojila novi akcioni plan. Izvršna direktorica Grin houma Nataša Kovačević smatra da moratorijum nije dao željene rezultate posebno u smislu oporavka ekosistema, ribljeg fonda, kvaliteta i zaštite voda.
“Moratorijum će biti na snazi sve dok se ne stvore uslovi i neophodne pretpostavke za uvođenje reda u ovoj oblasti. Akcioni plan za suzbijanje nelegalne eksploatacije riječnih nanosa iz vodotoka donešen je za period od ove do 2021. godine, a indikatori uspjeha daće odgovor na to da li su mjere iz akcionog plana dale rezultate i do kada će moratorijum biti na snazi”, kazali su Pobjedi iz Uprave za vode.

Moratorijum je uveden u aprilu 2017. godine, a predstavnici Uprave navode da su usvajanjem akcionog plana stvorene pretpostavke da se nastavi sa još intenzivnijom kontrolom vodotoka i njihovom zaštitom od slučajeva nelegalne eksploatacije riječnih nanosa.

Naveli su da se Vlada ozbiljno pozabavila ovom problematikom pa je zajedno sa akcionim planom donijeta i uredba kojom Uprava povjerava dio poslova Glavnom gradu i opštinama Andrijevica, Berane, Bijelo Polje, Gusinje, Kolašin, Mojkovac, Nikšić i Rožaje.
“Time je značajnom broju komunalnih policajaca i inspektora u ovim opštinama dato ovlašćenje da djeluju u cilju otkrivanja nelegalnih počinilaca. Konstituisan je koordinacioni tim koji će biti zadužen za sprovođenje i praćenje realizacije mjera prepoznatih akcionim planom”, saopštili su predstavnici Uprave.

Izvršna direktorica Grin houma Nataša Kovačević kazala je da su oni pozdravili uvođenje moratorijuma 2017. godine, koja je trebala da zaštiti riječna korita i obale od promjena struktura i sastava i devastacije biljnog i životinjskog svijeta, ali i gubitka voda, iako svjesni da je ova odluka nepotpuna. Upozorila je da su se izdvajanjem određenih vodotoka za potrebe regulacije, a bez valjanih analiza nanosa, sastava i struktura dna, veliki koncesionari fokusirali na prekomjernu eksploataciju iz Tare, Morače, Lima, Grnčara i drugih, bez valjane kontrole.
“Ako pogledamo danas kako te rijeke izgledaju, neke od njih čak prikazima iz satelita, jasno je da moratorijum nije dao željene rezultate posebno u smislu oporavka ekosistema, ribljeg fonda, kvaliteta i zaštite voda” tvrdi Kovačević.

Izvor: Pobjeda

Постави коментар

0 Коментари