Komunalna inspekcija Gusinje intezivirala kontrolu vodotoka rijeke Grnčar

GUSINJE - Vlada Crne Gore je izdala naredbu da se pojača sa kontrolom vodotoka rijeke Grnčar i njegovom zaštitom od slučajeva nelegalne eksploatacije riječnih nanosa. 


Kako je saopšteno iz Sekretarijata za inspekcijske poslove opštine Gusinje, iako su na planu suzbijanja nelegalne eksploatacije šljunka i pijeska postignuti rezultati u periodu od donošenja Odluke o zabrani eksploatacije šljunka i pijeska iz riječnih korita i pokretanja izrade projekata regulacije vodotoka u skladu sa EU direktivama, ova pojava nije iskorijenjena. 
“S toga je Vlada nedavno produžila Uredbu o povjeravanju dijela poslova Uprave za inspekcijske poslove Glavnom gradu Podgorica i opštinama Andrijevica, Berane, Bijelo Polje, Gusinje, Kolašin, Mojkovac, Nikšić i Rožaje. Time je značajnom broju komunalnih policajaca i inspektora u ovim opštinama dato ovlašćenje da u punom kapacitetu i još efikasnije sprovode monitoring i kontrolu vodotoka na području ovih opština, u cilju otkrivanja nelegalne eksplotacije šljunka i pijeska. Komunalni službenici, takođe, imaju ovlašćenje da pokrenu prekršajne i krivične prijave protiv prekršioca”, naovodi se u saopštenju.

Takođe, donijet je novi Akcioni plan za suzbijanje nelegalne eksploatacije rječnih nanosa iz vodotoka 2019 –2021 godine i izmijenjen sastav Koordinacionog tima koji će pratiti njegovu realizaciju. Predsjednik Tima je je direktor Uprave za vode Damir Gutić, a u sastavu su predstavnici Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, Uprave za inspekcijske poslove, Uprave policije, Osnovnog tužilaštva, kao i Komunalne policije i Komunalne inspekcije iz Glavnog grada Podgorica i navedenih opština.

U dosadašnjem periodu trajanja moratorijuma od strane Odsjeka za inspekciju za vode su  ukupno izvršene 353 inspekcijske kontrole i da je od velikog značaja bilo učešće građana, odnosno civilnog sektora i sportsko–ribolovnih klubova u prijavljivanju i otkrivanju nelegalne eksploatacije.
“Služba Komunalne inspekcije opštine Gusinje je intenzivirala obilazak terena od strane komunalnih službi i pojačala kontrolu firmi registrovanih za ovu djelatnost, u vrijeme vikenda su zatečena određena lica, te su protiv istih pokrenute prekršajne prijave. Pozivamo građane i civilni sektor da nastave sa doprinosom zaštiti vodotoka rijeke Grnčar, jedne od najčistijih rijeka u Evropi i da sumnju na nelegalne aktivnosti prijave na navedenu e-mail adresu: inspekcija @opstinagusinje.me”, zaključuje se u saopštenju Sekretarijata za inspekcijske poslove Gusinje.

Постави коментар

0 Коментари