Nove prijave zbog eksploatacije šljunka i pijeska iz Grnčara

PODGORICA - Pojačana kontrola crnogorskih vodotoka u okviru aktivnosti Koordinacionog tima za suzbijanje nelegalne eksploatacije riječnih nanosa rezultirala je podnošenjem novih prekršajnih prijava. Samo tokom proteklog vikenda podnijete su četiri prekršajne prijave za pokušaj nelegalne eksploatacije riječnih nanosa, dvije protiv lica koja su zatečena u donjem toku Morače i dvije na Grnčaru, na području opštine Gusinje, saopštili su iz Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja.


Na današnjem sastanku Koordinacionog tima održanom u Upravi za vode sumirani su rezultati intenzivirane kontrole, razmotrena „uska grla“ u procesu otkrivanja i procesuiranja počinicioca u kratkom vremenskom roku, s obzirom na brzinu djelovanja prekršilaca na terenu.

Kako navode iz Ministarstva, razmatrane su mogućnosti da djelovanje nadležnih organa na terenu bude još efikasnije.
“U tom cilju, dogovoreno je da se u kontrolu angažovanije uključe i ostali sektori Uprave policije – saobraćajna policija i Odsjek za suzbijanje privrednog kriminaliteta, u cilju efikasnijeg djelovanja na terenu, ali i najavljene kontrole svih firmi koje u svom poslovanju imaju vezu sa ovom vrstom materijala”, saopšteno je iz ovog resora.

Povodom posljednjih slučajeva nelegalne eksploatacije na Grnčaru u Gusinju za koje su pokrenute prekršajne prijave, predstavnik Ministarstva poljoprivrede, generalni direktor Direktorata za vodoprivredu Momčilo Blagojević ukazao je na potrebu veće uključenosti lokalne samouprave u suzbijanju ovakvih slučajeva koji, kako je istakao, prijete da ugroze kvalitetnu realizaciju izrade projekta regulacije Grnčara.

On je dodao da su u okviru projekta u toku geodetska mjerenja čije rezultate ugrožavaju nelegalne aktivnosti time što narušavaju strukturu korita rijeke.

Izrazio je uvjerenje da će Opština Gusinje prepoznati interes u realizaciji projekta regulacije koji je decenijska potreba tog područja i lokalnog stanovništva, te da će odlučnije angažovati komunalne službenike kojima je povjeren posao zaštite ovog vodotoka od nelegalne eksploatacije.

Blagojević se ujedno zahvalio na doprinosu sportsko ribolovnim klubovima, NVO i građanima na pomoći i spremnosti na zajedničku akciju na svim vodotocima u Crnoj Gori.
“Još jednom su pozvani građani i civilni sektor da sumnju na nelegalne aktivnosti prijave na ranije otvorenu e-mail adresu prijavieksploataciju@uzv.gov.me. Takođe, prijave mogu uputiti i Komunalnoj policiji Glavnog grada putem telefona na broj: 067 002 005”, apeluju iz Ministarstva poljoprivrede.

Постави коментар

0 Коментари