Donijeta odluka o najpovoljnijem izvođaču radova za rekonstrukciju putnog pravca Plav-Vojno selo-Gusinje

PLAV - Uprava javnih radova Crne Gore donijela je odluku kojem je firma „Omeragići i partneri“ doo Bar izabrana kao najpovoljnija za izvođenje radova rekonstrukcije puta Plav-Vojno selo-Gusinje.


Na tenderu za pomenuti putni pravac prijavlile su se tri kompanije, gdje je Uprava javnih radova donijela odluku da je ponuda firme „Omeragići i partneri“ doo Bar u iznosu od 3.497.448 eura najpovoljnija. Zakonski je predviđen rok u toku kojeg ostali ponuđači mogu uložiti žalbu na odluku o izboru najpovoljnijeg izvođača, u slučaju da ne bude žalbe isti izvođač će biti izabran na tenderu.

Put od Plava do Gusinja, preko Vojnog sela, već godinama se nalazi u lošem stanju, pa je rekonstrukcija ovog putnog pravca vijest kojoj će se obradovati stanovnici obije opštine.

Potpredsjednik opštine Plav Nihad Canović, kazao je u izjavi za naš portal da je investicija od 3,5 miliona eura u rekonstrukciju puta od Plava do Gusinja, preko Vojnog sela, jedna od značajnijih u posljednjih nekoliko godina.

Nihad Canović
„ Zadovoljni smo što je Uprava javnih radova donijela odluku o najpovoljnijem izvođaču radova za preostali dio puta Plav - Vojno selo - Gusinje, dok posebno zadovoljstvo pričinjava informacija da je u pitanju kompanija čiji su vlasnici porijeklom iz ovih krajeva, što nam uliva dodatnu nadu da će izvedeni radovi biti visokog kvaliteta, kao i da smo dobili kredibilnog partnera na ovom važnom projektu. Imajući u vidu vrijednost projekta od oko 3,5 miliona eura, ovo svakako predstavlja jednu od većih investicija u plavsko-gusinjsku dolinu unazad nekoliko godina“, kazao je Canović.

Постави коментар

0 Коментари