Realizovan projekat „Vrhovima prokletijskog lednika“: Uređena staza za šetnju do Vardišta i Ćuljuntre

PLAV - Lednik dužine 35 kilometara koji se spuštao sa Prokletija, usjekao je dolinu između Gusinja i Plava, kojom danas teče rijeka Ljuča sve do Plavskog jezera. Od nagomilane zemlje koju je lednik nosio pred sobom nastajala su brojna brda i PGuzvišenja. Na jednom od tih uzvišenja
sagrađen je i Plav.

Ovo je dio priče projekta pod nazivom „Vrhovima prokletijskog lednika“ koji je realizovalon evladino udruženje „Klaster za turizam“ u Plavu, u okviru poziva Nacionalne turističkeo rganizacije za razvoj inovativnih turističkih proizvoda.

U neposrednom okruženju Plava obilježena je staza za šetanje u dužini oko pet kilometara, koja je povezala centar grada sa dva vidikovca, Vardište i Ćuljuntra, čime je dodatno obogaćena i unaprijeđena turistička ponuda grada.


Kako je rekao predsjednik ove organizacije Sulejman Dešić, ideja za da se realizuje ovaj projekat potekla je od samih turista.
„Turisti koji dolaze u Plav, posebno u popodnevnim satima, interesuju se za laganu šetnju u blizini grada, jer je za odlazak na neku dalju lokaciju i za planinarenje na Hridsko jezero ili Visitor u tom periodu već kasno. Tako smo i došli na ideju da ustanovimo ovu tematsko-edukativnu stazu, i da ispričamo priču o nastanku Plava, i ledniku sa Prokletija. Vjerujemo da će posjetiocima ovo biti interesantno, jer dio staze prolazi stazom Vrhovi Balkana. Takođe, značajan dio građana odavno koristi ovu stazu za šetnju od Plava do Vradišta, samo smo je mi sada proširili i povezali u jednu kružnu cjelinu”, kazao je Dešić.

Na određenim dijelovima staze i na vidikovcima su postavljene klupe i stolovi za odmor, korpe za otpatke i infotable sa mapom grada na kojoj je ucrtana staza. Takođe, urađena je informativna brošura na našem i engleskom jeziku, markirana staza i postavljena turistička signalizacija.
„Završetkom ovog projekta realizovan je samo dio ideje o izgradnji staza za šetanje okolinom Plava. Želja nam je da u nekom narednom periodu uradimo slične projekte i za druga naselja u blizini grada. Staza „Vrhovima prokletijskog lednika“ se nakon Vadišta vraća preko Završa do vidikovca Ćuljuntra, a onda se spušta u centar Plava do Redžepagića kule. Novim projektima je
moguće da se ova staza poveže sa naseljima Magaze, Prnjavor, Korita, a onda da se nastavi do brda Skić, koje takođe, veoma popularno mjesto za izlete i rekreaciju”, objašnjava Dešić.


Tako bi se, smatra on, značajno obogatila i unaprjedila turistička ponuda, kroz stvaranje mreža staza za pješačenje i rekreaciju koja bi bila pogodna i starijim osobama i djeci, a korist bi bila višestruka.
„Mještani naselja čije se kuće i imanja nalaze u blizini staze trebaju da razmišljaju o tome da svoja domaćinstva prilagode i za izdavanje smještaja, a da svoje proizvode mogu ponuditi turistima i građanima koji će doći u šetnju ovim stazama. Naravno, za sve posjetioce će ovo biti lijepa prilika da bolje upoznaju Plav i mještane, kao i lokalnu tradiciju, običaje i kulturu”, smatra
Dešić.


On se nada da će članovi Klastera i lokalna uprava kao i druge organizacije i institucije
prepoznati važnost ovakvih projekata i da će učestvovati u njihvoj realizaciji, kao što je to u ovom projektu uradila Nacionalna turistička organizacija. Članovi Klatera će u okviru svoje ponude uvrstiti stazu i tako je promovisati svojim posjetiocima i gostima. 

U Klasteru smatraju da će staza biti idealna za organizovanje izleta za učenike osnovne i srednje škole, i da će se time dodatno doprinijeti njenoj promociji i popularizaciji kod mladih.

Doprinos realizaciji projekta, kao i promociji i brigu o stazi dali su i Opština Plav, Centar za kulturu, Turistička organizacija i Komunalno preduzeće. 

Ukupna vrijednost projekta je 6.436,50 eura, od čega je kroz poziv NTO opredijeljneo 4.026,38 eura, dok je Klaster za turizam obezbijedio 2.410,12 eura.

Постави коментар

0 Коментари