Bivši radnici iz Plava tužili Zavod za hitnu medicinsku pomoć Crne Gore

PLAV - Četvoro bivših radnika Zavoda za hitnu medicinsku pomoć (ZHMPCG) u Plavu tužilo je tu ustanovu, nakon što su, kako tvrde, neosnovano dobili otkaze, čemu je prethodio progon, prijetnje i pritisci menadžmenta da svjedoče protiv ljekara Sabahudina Pupovića, što je dovodilo u pitanje i kvalitet liječenja građana, piše Dan.Zavod za hitnu pomoć su tužili zaposleni Mersiha Feratović, te tehničari Adis Canović, Miralem Kojić i Demir Đešević.

U tužbi zaposlene Mersihe Feratović ističe se da joj je Zavod za hitnu medicinsku pomoć 4. marta ove godine uručio rješenje o otkazu nakon sprovedenog discip linskog postupka, a iz menadžmenta je obrazloženo da je zaposlena neovlašćeno vršila unos podataka u medicinsku dokumentaciju, odnosno da je falsifikovala potpis doktora Mirze Nurkovića. Feratovićeva tužbom traži poništenja rješenja o otkazu i vraćanje na posao.

Feratović je pred sudom kazala da su nakon što je odbila da optuži doktora Sabahudina Pupovića, koji je prvi dobio otkaz za korupciju i propuste u radu, izloženi ozbiljnoj diskriminaciji na vjerskoj i nacionalnoj osnovi.

Tužilja je u svom iskazu pred disciplinskom komisijom istakla da je sve rađeno uz saglasnost doktora, kao i da je moguće da je došlo do nesporazuma u dijelu gdje je ona kao glavna sestra upisala ime i prezime doktora, a da je tuženi to stavio kao potpis, odnosno falsifikovan potpis doktora. Upravo iz toga razloga i postoji faksimil doktora kako se ne bi gubilo vrijeme na administartivne radnje i kako bi bio posvećen pacijentu.

Imajući u vidu da je tužiočev radni odnos posledica ovog progona, na i posledica njegovog progona, ovakav otkaz je apsolutno nedopustiv i zasnovan na diskriminatorskom osnovu poštovanja doktora Pupovića. Otkaz Feratovićevoj nema nikakve veze sa savjesnošću, odnosno blagovremenošću ili sa nemarom, tj. sa povredom iz čl 41 st1 Granskog kolektivnog ugovora.

Tuženi Zavod za hitnu pomoć ne zna uopšte značenje ovih riječi ili se radi o veoma tendencioznom napadu na osnovna ljudska prava i fundamentalne slobode tužioca piše, između ostalog u tužbi.

Iz Zavoda za hitnu pomoć Danu je saopšteno da su zaposleni u organizacionoj jedinici u Plavu dobili otkaze isključivo no zakonu i zbog teških povreda radnih obaveza. Iz te ustanove nijesu od govorili kako jedinica u Plavu radi bez četiri tehničara koji su dobili otkaze.
“Menadžment Zavoda za Hitnu medicinsku pomoć se ne obračunava sa doktorima i osobljem već je u obavezi da postupa u skladu sa pozitivno-pravnim propisima u Crnoj Gori ka da dođe do povrede radne obaveze od strane zaposlenih. O svim ostalim pojedinostima više puta smo odgovarali i nemamo dalji komentar”, navode iz Zavoda za hitnu pomoć.

U tužbi se dalje navodi i da se Zavod poziva na sumnje tokom postupka, iako za to ne nude nikakav dokaz. Pojašnjavaju i da se falsifikovanje mora dokazati u krivičnom postupku, a odluke se ne donose na osnovu sumnje, čime tužena prekoračuje svoju nadležnost ulazeći u posao državnog tužilaštva.

Ljekari Almir Aksalić i Radmilo Rajković su kao svjedoci pred sudom istakli da nijesu vidjeli sporne pacijente, ali da iz prakse znaju da je koleginica Feratović odgovorna i precizna prilikom vođenja medicinske dokumentacije.

Izvor: DAN

Постави коментар

0 Коментари