Purišić u Gusinju: Gradiće se višenamjenski objekat, obezbijeđeno 250.000 eura

GUSINJE-Ministar rada i socijalnog staranja Kemal Purišić boravio je prošlog petka sa saradnicima u radnoj posjeti Opštini Gusinje. Tom prilikom sastao se sa rukovodstvom Opštine na čelu sa predsjednicom Anelom Čekić.


Na sastanku je razgovarano o stvaranju optimalnih prostornih uslova za rad organa i ustanova koje su u nadležnosti Ministarstva rada i socijalnog staranja. 
Dogovoreno je da opština Gusinje do kraja godine obezbijedi adekvatnu lokaciju, a da ministarstvo naredne godine izgradi višenamjenski objekat za područna odjeljenja Centra za socijalni rad,  Biroa rada, Fonda PiO, Fonda zdravstva i Dnevnog boravka za stara lica u Gusinju. Ministarstvo je uradilo projektnu dokumentaciju za poslovnu zgradu i obezbijedilo potrebna sredstva u iznosu od 250.000 eura.

Takođe, prezentovani su aktuelni programi za zapošljavanje koje je pokrenulo Ministrastvo rada i socijalnog staranja i Zavod za zapošljavanje.
Da bi se podstaklo zapošljavanje u opštini, dogovoreno je da se pojača zajednička kampanja za animiranje nezaposlenih da iskoriste bespovratna sredstva koja se plasiraju preko Zavoda za zapošljavanje za započinjanje sopstvenog biznisa u iznosu od 3.000-7.500 eura.

Zavod je poziv za dodjelu grantova objavio prije 15 dana, a kako je saopšteno, nezaposlenim licima će obezbijediti i pomoć u pisanju biznis plana i obaviti potrebne obuke za započinjanje i vođenje biznisa.

Poziv je, kako je ranije istaknuto, posebno namijenjen mladima, ženama i dugotrajno nezaposlenima.

Takođe, prezentiran je i projekat Ministarstva rada i socijalnog staranja „Dalji razvoj inicijativa za zapošljavanje na lokalnom nivou u Crnoj Gori“.  Inače, radi se o projektu za samozapošljavanje, u kojem su opštine na sjeveru nosioci umrežavanja lokalnih partnera.

Ovim projektom je planirano povezivanje aktera na lokalnom tržištu rada, odnosno umrežavanje jedinica lokalne samouprave sa biroima rada, poslodavcima, nevladinim organizacijama i školama. 

Na taj način, kako je istaknuto, stvoriće se timovi koji će unaprijediti socio-ekonomski ambijent u svojim lokalnim zajednicama i moći da povlače značajna sredstva iz fondova EU. Konstatovano je da je ključna uloga opštine u koordinaciji ovih aktivnosti.

Dogovoreno je da Opština donese lokalni plan socijalne inkluzije, kojim će se prepoznati i afirmisati teme od značaja za ovu opštinu, a koje se tiču socijalne zaštite.

Постави коментар

0 Коментари