Kemal Purišić: Politika Vlade je sve efikasnija zaštita lica sa invaliditetom


PODGORICA-Zavod “Komanski most”, svečano je juče obilježio 43 godine postojanja i rada. To je ujedno bila i prilika da se ozvaniči završetak rekonstrukcije ove javne ustanove, vrijedne 1,3 miliona eura.

Ministar rada i socijalog staranja Kemal Purišić kazao je da su implementacijom navedenog programa unaprijeđeni standardi smještaja u ovoj ustanovi, ispunivši određene normative i standarde za pružanje usluge smještaja odraslih i starih lica sa invaliditetom, što je rezultiralo dobijanjem licence za obavljanje djelatnosti iz oblasti socijalne zaštite, koju je ovoj ustanovi izdalo Ministarstvo rada i socijalnog staranja.
“Politika Vlade i dalje će biti sve efikasnija zaštita lica sa invaliditetom, i u tom smislu u narednom periodu, podsticaćemo razvoj usluga koje su neophodne ovim licima. U toku je izrada Plana transformacije ove ustanove sa ciljem smanjenja broja korisnika kroz razvoj usluga stanovanje uz podršku, mala grupna zajednica, pomoć u kući i slični projekti”, rekao je Purišić.

On je najavio da će u Plavu u narednom periodu biti otvoren Dom za stare, što je kako je istakao, korak naprijed u rešavanju krucijalnog pitanja za ovu populaciju.

Ministar je naveo se u cilju adekvatne zaštite svakodnevno sprovode aktivnosti u cilju osnaživanja korisnika, u vidu radno-okupacione aktivnosti, podrška u ostvarivanju kontakata sa porodicom i drugim licima važnim za korisnika, razvoj vještina i znanja potrebnih za život van smještaja i relaksaciju i rekreaciju.

U Zavodu je trenutno smješteno 112 korisnika i jedina je ustanova ove vrste u državi. Zavod je svoj značajni jubilej dočekao sa puno boljim uslovima za rad nakon potpune rekonstrukcije zgrade i nabavke opreme i namještaja u koju je uloženo više od 1,3 miliona eura.

Постави коментар

0 Коментари