Na putu bez povratka: Odlazak gusinjskih muhadžera za Tursku od 1912-1934. godine


GUSINJE - Jupo Dervov Radončić iz dalekog lzmira 1959.godine poručio je: "Kaži mojima, a svima Gusinjanima, tu računam i Plavljane jer smo mi uvjek bili jedno, da Jupo Dervov bi i prođe.
Bolje je na svom topraku (zemlji), na basamacima (stubama), umrijeti, nego u tuđini na svilenom dušeku. Teška je i grka kora tuđinskog hljeba i kada je najslađa - ZAPIRE!!!"

Danas u Gusinju nema 52 bošnjačko – muslimanska bratstva koji su bitisali na ovim prostorima vijekovima, a iseljenjem u Tursku su promijenili svoja prezimena. Čovjek nema sreće bez doma i nema mira bez domovine.

U historiji mnogih naroda, seobe su imale presudan značaj.

Tamo gdje su se zaputili, ili ne stigli, ili stigli, pa tamo nestali. Istina je da svako iz zavičaja odlazi nerado i sa čemerom u duši i gorčinom u trbuhu.

lz Gusinja samo se odlazilo!

Ta nepresušna rijeka života oticala je u zadnjih 100 godina. Val za valom.
Nasilno pokrštavanje bošnjačkog i albanskog stanovništva gusinjsko-plavskog kraja, 1913.godine i međunarodno razgraničenje 1918. godine imalo je teške posljedice na razvoj ove dvije varoši.
Tako je Gusinje i Plav ostalo u zabiti, ostalo je u tom džepu - krajnje periferna tačka - izvan svih tokova razvoja. Ne postoji mjesto u Evropi čije je stanovništvo tako raslojavano u svijetu, kao što su Gusinje i Plav, tako da u dijaspori više ima Gusinjana i Plavljana, nego gdje su rođeni. Mnogi su sprečavali da se ne rasvijetli istina o briljantnoj historiji ljudi ovog kraja, istina boli porobljivače bez obzira kojih su bili boja.Muhadžeri Gusinja 1912. godine:

1. Murat (Haljilja) Čekić sa porodicom -Izmir
2. Junuz-aga Seferagić sa porodicom -Izmir;
3. Ejup Bektesević sa porodicom -Ankara;

Muhadžeri Gusinja 1913. godine:

1. Sulejman-aga Ibrahimagić sa porodicom -Izmir;
2. Ismet-Aga Ibrahimagić sa porodicom -Bursa;
3. Agan Koljenović sa porodicom -Izmir;
4. Tafilj Koljenović sa porodicom -Izmir;
5. Avdo Koljenović sa porodicom -Izmir;
6. Ramiz Ferhatović sa porodicom -Izmir;
7. Ibrahim Ferhatović sa porodicom -Izmir;
8. Šabo Ljačković sa porodicom -Ankara;
9. Bećir-aga Bumbarević sa porodicom -Istanbul;
10. Šefket-aga Bumbarevič sa porodicom -Istanbul;
11. Emin-aga Bumbarević sa porodicom -Istanbul;
12. Redžep-aga Bašagić sa porodicom -Izmir;
13. 0sman-aga Bašagić sa porodicom -Izmir;
14. Ismail-aga Bašagić sa porodicom -Izmir;
15. Abaz-aga Bašagić sa porodicom -Izmir;
16. Selman Godijević sa porodicom -Bergama;
17. Izet Godijević sa porodicom -Bergama;
20. Tufik ef. Kurtić sa porodicom -Istanbul;
21. Džafer-aga Kurtić sa porodicom -Istanbul;
22. Kamber Nosović sa porodicom -Afion;
23. Hashim Nosović sa pordicom -Afion;
24. Jašar Laćić sa porodicom -Burhanija;
25. Ragip Numanović sa porodicom -Bursa;
26. Hazir Numanović sa porodicom -Bursa;
27.Muzafer Šapunović sa porodicom -Karamursel;
28.Avdo Šapunović sa porodicom -Karamursel;
29. Nuro Tafiljović sa porodicom -Rize;
30. Rizo Tafiljović sa porodicom -Rize;
31. Ekrem ef. Radić sa porodicom -Ankara;
32. Hakija Radić sa porodicom -Ankara;
33. Jusuf Komatina sa porodicom -Eskisehir;
34. Omer Komatina sa porodicom -Eskisehir;
35.Abdurahim-Aga Smakočević sa porodicom -Kai¬seri;
36. Agan-aga Smakočević sa porodicom -Kaiseri;
37. Bešiir-Aga Smakočević sa porodicom -Kaiseri;
38. Džemaludin-aga Smakočević sa porodicom -Si¬vas;
39. Ejup-Aga Smakočević sa porodicom -Sivas;
40. Kasim Koka sa porodicom -Istambul;
41. Sabahudin-aga Birulić sa porodicom -Bursa;
42. Ćerim-aga Birulić sa porodicom-Bursa;
43. Murat-aga Birulić sa porodicom -Bursa
44. Kaplan-aga Birulić sa porodicom -Bursa;
45. Muharem Hasanović sa porodicom -Jozgat;
46. Amir Hasanović sa porodicom -Jozgat;
47. Sadik Muminović sa porodicom -Bergama;
48. Džemail Muminović sa porodicom -Bergama;
49. Emrulah Muminović sa porodicom -Bergama;
50.Fetah Tahirović sa porodicom -Elazig;
51. Junuz Tahirović sa porodicom -Elazig;
52. Husein Ćatović sa porodicom -Samsun;
53. Mustafa Ćatović sa porodicom -Samsun;


Muhadžeri Gusinja 1914. godine:

1. Alija Rašić sa porodicom -Kutahija;
2. Mustafa-Mujko Rašić sa 26 članova porodice -Ku¬tahija;
(Sin Alije Rašića-Cano, u periodu vladavine Kemala¬ Paše Ataturka 1923-1938.godine bio je General Turske Vojske)
Alija Rašić bio je gradonačelnik grada Kutahije.
3. Rustem-Aga Muratagić sa porodicom - Kushadasi;
4. Mehmed-Medo Šujak sa porodicom - Jederne;

Muhadžeri Gusinja 1925. godine:

1. Šaban Čekić sa porodicom -Bursa;
2. Mehmed-Medo Vukelj sa porodicom -Konja, lzmir;
3. Derviš Karalić sa porodicom -Konja, Istanbul;
4. Mehmed Dervišević sa porodicom -Kutahija;
5. Bajram Bajro Dervišević sa porodicom -Kutahija;
6. Alija Čekić sa porodicom -Nide;
7. Ibrahim Čekić sa porodicom -Nide;
8. Šaćir Nikočević sa porodicom -Jederne;
9. Jusuf Krivšić sa porodicom -1stanbul;
10. Hasan Borikić sa porodicom -Eskishehir;
11. Salih Čkulić sa porodicom -Istanbul;
12. Ramiz Pejić sa porodicom -Ankara;
13. Islam Tuzić sa porodicom -Izmir;
14. Feriz Gatanin sa porodicom -Jederne;
15. Avdo Gatanin sa porodicom -Jederne;
16. Mehmed Džukelić sa porodicom -Jederne;
17. Ramo Kantulić sa porodicom -Bergama;
18. Osman Kantulić sa porodicom -Bergama;
19. Sejdo Kantulić sa porodicom -Berganna;
20. Rasim Kantulić sa porodicom -Bergama;
21. Rašit Metović sa porodicom -Izmir;
22. Murat Metović sa porodicom -Izmir;
23. Jakup Metović sa porodicom -Izmir;
24. Hamdija Muratjanjić sa porodicom -Istanbul;
25. Zuvdija Muratjanjić sa porodicom -Istanbul;
26. Ruždija Muratjanjić sa porodicom -Istanbul;
27. Omer Aga Šehovic sa porodicom – Istanbul
28. Šaćir Aga Šehović sa porodicom - Istanbul
29. Zejnel-Aga Seferagić-Kurtagić sa porodicom - Izmir;
30. Tahir-Aga Seferagić-Kurtagić sa porodicom - Izmir;
31. Ismail Seferagić-Kurtagić sa porodicom -Izmir;
32. Ibrahim-Aga Seferagić-Kurtagić sa porodicom -Izmir;
33. Selim-Aga Seferagić-Kurtagić sa porodicom -Izmir;
34. Bećir Baljić sa porodicom -Izmir;
35. Zećir Baljić sa porodicom -Izmir;
36. Harun Golević sa porodicom -Konja;
37. Selman Golević sa porodicom -Konja;
38. Redžo Golević sa porodicom -Konja;
39.Vejsel-Aga Muratagić sa porodicom -Bursa;
40. Elmaz-Aga Muratagić sa porodicom -Bursa;
41. Alija-Aga Muratagić sa porodicom -Bursa;
42. Bajram-Aga Muratagić sa porodicom -Bursa;
43. Sulejman Maljević sa porodicom -Yozgat;
44. Bahtijar Maljević sa porodicom -Yozgat;
45. Nuro Maljević sa porodicom -Yozgat;
46. Mehmet Miljević sa porodicom -Denizli;
47. Ajdin Miljević sa porodicom -Denizli;
48. Haljilj Miljević sa porodicom -Konja;
49. Huso Miljević sa porodicom -Konja'
50. Rifat Miljević sa porodicom -Konja;
51. Bajram ef. Miljević sa porodicom -Konja;
52. Abo Mehmedov Gruda sa porodicom -Tire;
53. Hamdija ef. Gruda sa porodicom -Tire;
54. Bajram-Aga Sadić sa porodicom -Bergama;
55. Abdulah-Aga Sadić sa porodicom -Bergama;
56. Murat Nušević sa porodicom -Yozgat;
57. Šećo Nušević sa porodicom -Yozgat;
58. Idriz Nušević sa porodicom -Yozgat;
59. Hasan Nušević sa porodicom -Afion;
60. Selim Nušević sa porodicom -Afion;
61. Šaban ef. Musić sa porodicom -?
62. Numan Musić sa porodicom -?
63. Sejdo Musić sa porodicom -?
64. Ibrahim Musić sa porodicom -?
65. Alija Deljanin sa porodicom– Istanbul

Muhadžeri iz Gusinja 1928. godine

1. Adem Đukanović sa porodicom -Jederne;
2. Šaban Laličić sa porodicom -Jederne;
3. Jusuf Laličić sa porodicom -Izmir;
4. Nuško Hadžijaljević sa porodicom -Istanbul;
5. Muharem Nikočević sa porodicom -Jedere i lzmir;
6. Fejzo Nikočević sa porodicom -Jederne i lzmir;
7.Zajo Nikočević sa porodicom –Jederne i lzmir;
8. Rustem Nikočević sa porodicom -Izmir;
9. Ramo Nikočević sa porodicom -Jederne ;
10. Tahir Nikočević sa porodicom -Jederne;
11. Alija Nikočević sa porodicom -Izmir;
12. Ahmet Gruda-Zolotić sa porodicom -Elazig;
13. Hamo R.Čekić sa porodicom -Istambul.


Muhadžeri iz Gusinja 1934. godine:

1. Dino Pjetrović sa porodicom -Jederne;
2. Osman Pjetrović sa porodicom -Jederne;
3. Galib Pjetrović sa porodicom -Jederne;
4. Emin Pjetrović sa porodicom -Jederne;
5. Tahir Gačević sa porodicom -?
6. Ibro J. Laličić sa porodicom -Izmir;
7. Jazo Omeragić sa porodicom -Istanbul;
8. Ahmet-aga Omeragić sa porodicom -Izmir;
9. Avdulah-aga Omeragić sa porodicom -Izmir;
10. Bahtijar-aga Omeragić sa porodicom -Izmir;
11. Sulejman-aga Omeragic sa porodicom -Izmir;
12. Ibrahim-aga Omeragić sa porodicom -Izmir;
13. Jakup-aga Omeragić sa porodicom -Izmir;
14. Junuz Kastrat sa porodicom -Jederne;
15. Hasan Kastrat sa porodicom -Jederne;
16. Emin-aga Arslanagić sa porodicom -Istanbul;
17. Adem-aga Kurtagić sa porodicom -Izmir;
18. Hasan-aga Kurtagić sa porodicom -Izmir;
19. Omer Aga Kurtagić sa porodicom – Izmir;
20. Ramo Ljucević sa porodicom – Ankara;
21. Osman Ljucević sa porodicom – Ankara;
22. Redžo Zakić sa porodicom -Bursa;
23. Mustafa Zakić sa porodicom -Bursa;
24. Hajrudin Radončić sa porodicom -Ankara;
25. Jupo Dervov Radončić sa porodicom -Izmir;
26. Džema Kurtagić sa porodicom -Izmir;
27. Ethem Kurtagić sa porodicom -Izmir.
28. Halim Bektešević sa porodicom – Manisa
29. Ramiz Bektešević sa porodicom – Manisa.

lzvor podataka za iseljene familije nalazi se u Matičnoj službi Gusinje, za 1925., 1928., i 1934 godinu. Evidenciju vodili - Nuro Omeragić (imam) i Ramo Kobilić (imam).

lzvor podataka za iseljene porodice iz Gusinja za 1912, 1913, 1914. godinu nalazi se u DRŽAVNI ARHIV CRNE GORE, CETINJE BR.1489, 1485, 1804.

- Za druge iseljene familije nisam pronašao podatkke kao npr.: Hote, Biciće, Brdakiće, Deljane, Sajkiće, Sadijagiće, Nekoviće i Toskiće, a zna se po pričama naših starih da su otišli za Tursku.

Rizah Gruda

Постави коментар

0 Коментари