Šehović: Nećemo dozvoliti političku zloupotrebu djece u školama


PODGORICA - Ministar prosvjete Damir Šehović poručio je da neće dozvoliti političku zloupotrebu djece u školama, nakon što je protiv učiteljice iz Osnovne škole Jugoslavija u Baru, Rade Višnjić, pokrenut disciplinski postupak jer je učenicima zadala da crtaju trobojku na času.
“S obzirom na nekoliko incidenata u vezi sa obrazovnim sistemom u prethodnim danima, gdje su se škole stavljale u politički kontekst ili bile mjesto političkih ikonografija, pa do direktnog i besprizornog uticaja čak i na najmlađu djecu, kao krovna institucija u obrazovanju imamo odgovornost da se oglasimo jasnim stavom”, kazao je Šehović.

Ministarstvo prosvjete je, ističe, uvijek svoj posao vršilo zakonito i sa namjerom poboljšanja obrazovnog sistema.
“Vjerujem i da smo svojim postupanjem promovisali otvorenost za komunikaciju, konstruktivnu debatu, ali i iznošenje drugačijih mišljenja, stavova i uzusa”, kazao je Šehović.

Cijeni da postoje teme i ponašanja koja su, ne samo nezakonita, već i u toj mjeri nerazumna, da ne mogu biti predmet apsolutno nikakve debate.
“Jedna od tih tema je vršenje otvorenog ili prikrivenog političkog uticaja u učionici, na djecu, koje je ovih dana kroz nekoliko pojedinačnih slučajeva primjetno. Ne samo da je nezakonito, nego je i nemoralno naše najmlađe izlagati bilo čemu do njihovim školskim i porodičnim obavezama. Osnovni postulati svakog demokratskog, građanskog društva, podrazumijevaju zaštitu učionice od bilo kakvih, u najmanju ruku, drskih pokušaja te vrste. Sintagma “osjetljivi društveni trenutak” ne može, kada je riječ o djeci, opravdati ponašanje za koje nema opravdanja”, navodi Šehović.

U tom smislu jasno poručuje da nikom ko je dio obrazovnog sistema, bez izuzetka, to neće dozvoliti.
“I ne samo to, nego ćemo iskoristiti sva zakonska ovlašćenja koja imamo na raspolaganju da najrigoroznije sankcionišemo svakog ko pokuša da na krajnje primitivan način zloupotrijebi djecu. Svojim profesionalnim odnosom prema svakome, nezavisno iz koje “političke strukture” dolazio, bićemo garant da naše škole neće postati poprišta političkih borbi, a naša djeca neće biti žrtve agresivnih, kontraproduktivnih i prije svega nezakonitih političkih uticaja ili nemilih scena dok su u školama”, navodi Šehović.

Kao najodgovorniji u sistemu obrazovanja konstatuje da će u domenu svojih nadležnosti zahtijevati zakonsku odgovornost baš svakog ko đake u njihovoj drugoj kući – školi, ne ostavi da budu ono što oni jesu-djeca.

“Oni će sjutra, obrazovanjem, otresitošću i razumom, braniti i vaše i moje pravo da budemo to što jesmo”, poručio je Šehović.

Постави коментар

0 Коментари