Apel na građane Gusinja: Ne paliti vatru na otvorenom gdje mogu biti ugroženi objekti

Ilustracija


GUSINJE – Sekretarijat za inspekcijske poslove opštine Gusinje i Služba zaštite i spašavanja oglasili su se danas saopštenjem, povodom učestalih požara na otvorenom prostoru u opštini Gusinje.

Oni su naglasili da se požari koji nastaju zbog paljenja biljnih ostataka, trske, suve trave i rastinja na imanjima veoma brzo šire, tako da su ugroženi objekti u ovim područjima.
„Članom 119. Zakona o zaštiti i spašavanju ("Službeni list Crne Gore", br. 013/07, 005/08, 086/09 od, 032/11, 054/16) novčanom kaznom u iznosu od 30 eura do 1.000 eura kazniće se za prekršaj fizičko lice, ako: loži vatru i ostavlja zapaljene predmete na mjestima na kojima postoji povećana opasnost od izbijanja i širenja požara (u parkovima, putnim pojasevima i na drugim mjestima na kojima postoji sasušena trava, lišće i drugi lako zapaljivi predmeti i materije).

Osim toga, lice koje je nepoštovanjem navedene zabrane spaljivanja na otvorenom prostoru izazvalo požar dužno je da vatrogasno-spasilačkoj jedinici nadoknadi troškove intervencije, a u slučaju ugrožavanja života i zdravlja ljudi ili imovine većeg obima protiv odgovornih će biti podnijeta i odgovarajuća krivična prijava.

Apelujemo na građane da poštuju zabranu spaljivanja biljnih ostataka i smeća na otvorenom prostoru, kako ne bi ugrozili sebe i ostale građane i njihovu imovinu“, navodi se u saopštenju.

Постави коментар

0 Коментари