Preporuke: Kako se zaštititi od koronavirusa u školama, fakultetima, na putovanjima, radnim mjestima…


PODGORICA - I danas je u svijetu glavna vijest širenje koronavirusa. Mada se rizik po zdravlje crnogorskog stanovništva od infekcije novim koronavirusom trenutno smatra visokim, Crna Gora je među rijetkim državama Balkana koja još uvijek nema potvrđene slučajeve obolijevanja. Ipak, Institut za javno zdravlje izradio je preporuke za određene grupe, poput poslodavaca, fakulteta i škola, kako bi im olakšao kreiranje i izradu planova za prevenciju i postupanje u slučaju pojave novog koronavirusa.


Ono što se pouzdano zna je da se virus uglavnom prenosi i širi preko direktnog kontakta sa infektivnim kapljicama koje nastaju prilikom kijanja i kašljanja zaražene osobe i indirektnim kontaktom preko kontaminiranih površina na kojima se virus može zadržati određeno kratko vrijeme.

Pravilo za prevenciju obolijevanja od novog koronavirusa je jednostavno-zaštitite sebe i druge tako što ćete se pridržavati smjernica i uputstava javno zdravstvenih vlasti – Ministarstva zdravlja i Instituta za javno zdravlje.

Posebnu pažnju na njih treba obratiti tokom putovanja u inostranstvo.

“Sve osobe treba da se pridržavaju jednostavnih pravila higijene ruku i respiratorne higijene koja su istovremeno i mjere prevencije obolijevanja od gripa i čitavog niza drugih respiratornih bolesti. Bitno je da se svi informišu iz validnih i pouzdanih izvora kako bi se spriječile glasine i neprovjerene informacije koje ovih dana kruže društvenim mrežama i internetom”, navodi se u smjernicama IJZ.

Održavajte higijenu ruku što češćim pranjem sapunom i vodom ili dezinfekcijom preparatima na bazi alkohola.

“Pranje ruku trebalo bi da traje dovoljno dugo a najmanje 30-ak sekundi. Kada kijate i kašljete prekrijte usta i nos laktom ili maramicom. Maramicu odbacite u kantu za otpadke sa poklopcem i operite ili dezinfikujte ruke. Zašto? Na ovaj način onemogućićete virus da dospje u vazduh a odatle i na različite površine. Ako kijate i kašljete u dlan, na taj način ćete kontaminirati sve površine koje dotaknete”, navodi se u smjernicama.Savjetuje se i izbjegavanje dodirivanje očiju, nosa i usta.
“Na ovaj način onemogućićete virus da dospje u vazduh a odatle i na različite površine. Ako kijate i kašljete u dlan, na taj način ćete kontaminirati sve površine koje dotaknete”, objašnjavaju u IJZ.

Pridržavajte se mjera socijalnog distanciranja.

“U socijalnim kontaktima održavajte najmanje 1 do 2 metra rastojanja između vas i osobe koja ima simptome. Zašto? Kada neko kija ili kašlje, kapljice iz nosa i usta u kojima se nalazi virus, velikom brzinom dospjevaju u vazduh i imaju domet od oko jednoga metra tako da se sve osjetljive osobe koje se nađu u tom radijusu nalaze u opasnosti da budu zaražene”, navodi se u smjernicama.

Savjeti za putnike u međunarodnom saobraćaju

U IJZ savjetuju da se izbjegavaju putovanja u pogođena područja.
“Ako morate da putujete dobro se informišite prije odlaska na put, vodite računa o sopstvenom zdravlju i pridržavajte se svih smjernica Instituta za javno zdravlje”, navode u IJZ.

Izbjegavati konzumiranje sirovog ili nedovoljno termički obrađenih namirnica životinjskog porijekla.

“Sva sirova i termički neobrađena hrana izložena je mogućnošću kontaminacije virusom tako da je od posebnog značaja da se sa sirovim mesom, mlekom i drugim sirovim namirnicama životinjskog porjekla postupa na adekvatan način te da se iste termički dobro obrade”, objašnjavaju u IJZ.

Izbjegavati kontakt sa životinjama na tržnicama i pijacama.

“Životinje su najvjerovatniji primarni izvor ovog obolijevanja a ljudi su se najvjerovatnije zarazili tokom bliskog i produženog kontakta sa životinjama. Posebno je bitno izbjegavati kontakt sa svim potencijalno kontaminiranim životinjskim otpadom ili tečnostima na tlu ili površinama u prodavnicama i tržnicama”, ističu u IJZ.

Građanima se savjetuje da potraže medicinsku pomoć odmah ako kijaju, kašlju ili imaju poteškoće sa disanjem.

“Kada god imate visoku tjelesnu temperaturu, kašalj, kijanje i druge respiratorne tegobe od posebnog je značaja da se na vrijeme javite ljekaru dok ste na putovanju kako bi se na vrijeme mogla uspostaviti dijagnoza jer navedene tegobe mogu biti posljedica COVID-19. Bilo bi poželjno odlazak ljekaru najaviti telefonom kako bi se na vrijeme pripremio prostor za Vaš pregled”, navode u IJZ.
Ako se građani vraćaju iz pogođenih područja potrebno je da na granici prijave graničnom službeniku odakle dolaze i koja područja su posjetili.

“Dobićete uputstva za postupanje i bićete stavljeni pod zdravstveni nadzor koji podrazumijeva da će Vaše stanje pratiti i nadležna zdravstvena služba. Ako tokom 14 dana po povratku razvijete simptome, o njima bez odlaganja telefonom obavijestite izabranog ljekara i Institut za javno zdravlje na brojeve telefona koje ste dobili prilikom ulaska u zemlju”, navode u IJZ.

Kornavirus i zatvaranje škola

U fazi kada još nema masovnog obolijevanja, odluke koje se tiču zatvaranja škola/fakulteta mogu imati značajan efekat na usporenje širenja infekcije, a u zavisnosti od epidemiološke situacije može se razmotriti pojedinačno ili masovno zatvaranje škola u prevenciji infekcije COVID-19, navode u IJZ.

“Učenici sa simptomima respiratorne infekcije (kašalj, otežano disanje, povišena tjelesna temperatura) koji mogu upućivati na COVID-19 ne treba da pohađaju školu, o čemu svaka škola treba da pismenim putem obavijesti roditelje kao i o činjenici da će učenik koji dođe u školu sa simptomima respiratorne infekcije – biti vraćen kući sa preporukom da telefonom kontaktira izabranogpedijatra / ljekara”, navode u IJZ.

Ako učenik koji je došao u školu ima simptome infekcije COVID-19 ili simptome razvije tokom boravka u školi, dežurni nastavnik/profesor ili razredni starješina treba takvog učenika da pošalje kući.

Uprava škole, u konsultaciji sa Ministarstvom prosvjete i lokalnom zdravstvenom službom, može da privremeno zatvori školu u slučaju da se procijeni da će to biti korisno u cilju spriječavanja epidemije u školi.

“Ako se zbog masovnog obolijevanja učenika ili nastavnog osoblja škola zatvori, onda se to čini na period od 14 dana (dvije radne nedjelje) te se škola ponovo otvara kako se ne bi izgubilo previše časova nastave odnosno dovela u pitanje školska godina. U zavisnosti od epidemiološke situacije zatvaranje škole može da traje i duže”, navode u IJZ.

Institut je pripremio posebne preporuke i smjernice za studentske i đačke domove za naredni period, a predviđeno je i formiranje kriznih štabova sa predstavnicima uprave, studentske organizacije doma, sektora za ishranu i lokalnih zdravstvenih za prevenciju širenja novog koronavirusa u tim ustanovama.

U slučaju masovnog obolijevanja, morale bi se obezbijediti sobe za izolaciju studenta za kojeg se sumnja da je zaražen, obezbijediti osoblje koje bi brinulo o njima, kao i dovoljne količine dezinfekcionih sredstava.

“Škole i fakulteti, po mogućnosti, treba da razrade sisteme za učenje na daljinu koji bi se primjenjivali na učenicima/studentima sa hroničnim oboljenjima ili stanjima (koji su u većem riziku od nastanka komplikacija) i za koje se u situaciji masovnijeg obolijevanja od COVID-19 (a kada se još uvijek ne zahtijeva zatvaranje škola), preporučuje da ne idu u školu”, savjeti su IJZ.

Osoblje koje brine o učenicima u izolaciji treba da nosi ličnu zaštitnu opremu: hirušku masku, rukavice i radni mantil, kao i da zna kako se oprema pravilno stavlja, skida i odlaže u smeće.

Oboljeli učenici morali bi nositi hiruršku masku.

Preporuke za poslodavce i kompanije

IJZ savjetuje poslodavcima da pruže podršku zaposlenima koji imaju simptome, te da oni ostanu kod kuće.

“Zaposlenima koji imaju simptome akutne respiratorne bolesti preporučuje se da ostanu kod kuće i ne dolaze na posao sve dok ne prođe najmanje 24 sata od prestanka povišene temperature, osjećaja groznice ili drugih simptoma (kašalj, kijanje, otežano disanje) – bez upotrebe ljekova koji snižavaju temperaturu ili drugih ljekova koji mogu uticati na ispoljavanje simptoma (npr. sredstva za suzbijanje kašlja). Zaposleni treba da obavijeste svog poslodavca i da ostanu kod kuće kada su bolesni”, savjetuju u IJZ.

Institut preporučuje poslodavcima i da istaknu značaj respiratorne i higijene ruku, obezbijede maramice i kante koje se otvaraju bez dodirivanja rukama, obezbijede na radnom mjestu dostupnost vode, sapuna i dezinfekcionog sredstva na bazi alkohola naročito u zajediničkim prostorijama i onima u kojima boravi najviše ljudi…

Savjetuje se i da radne i zajedničke prostore treba što češće čistiti.

“Zaposleni koji su dobro, ali imaju bolesnog člana porodice ili su bili u kontaktu sa nekim za koga se sumnja ili je potvrđeno da boluje od COVID-19 kod kuće, trebalo bi da obavijeste nadređenog i prate uputstva od epidemiologa i Instituta”, ističe u preporukama.

Постави коментар

0 Коментари