Prije 109 godina u Plavu i Gusinju nasilno pokršteno oko 12.500 muslimana, ubijeno više od 1.800 ljudiPLAV/GUSINJE - Ovih dana navršava se 109. godišnjica zločina i nasilnog pokrštavanja nad Bošnjacima i Albancima na gusinjsko-plavskoj teritoriji.

U periodu 1912-1913.  tadašnja crnogorska vojska je okupirala Plav i Gusinje. U pohodu protiv Bošnjaka i Albanaca u navedenom periodu nasilno je pokršteno oko 12.500 muslimana, ubijeno više od 1.800 ljudi, paljene su kuće, skrnavljene džamije i mezarja, strijeljana bošnjačko-albanska elita, pljačkana imovina.

Prema raspoloživim podacima, 5. mart 1913. bio je najokrutniji zločin genocida. Crnogorska vojska je tada u pratnji 32 sveštenika pravoslavne crkve na čelu sa Đorđem Šekularcem najprije ubila 12 plavskih prvaka, koji su odbili naredbe vojske, nakon čega se krenulo u nasilno pokrštavanje.

Žrtvama genocida neka je vječni rahmet.

Постави коментар

0 Коментари