Konkurs za prijem učenika u prvi razred Medrese "Mehmet Fatih"


PODGORICA - Medresa "Mehmet Fatih" raspisala je konkurs za upis učenika i učenica u prvi razred za školsku 2020/2021 godinu.

Kandidati za prijem u Medresu treba da ispunjavaju sljedeće uslove:
-da su rođeni poslije 01.01.2004. godine,
-da su završili Osnovnu školu odličnim ili vrlodobrim uspjehom, te primjerenim vladanjem,
-da su duševno i tjelesno zdravi.

Za prijavu na konkurs je potrebno pripremiti:
-Izvod iz matične knjige rođenih,
-svjedočanstvo za VI, VII, VIII i IX razred Osnovne škole,
-ljekarsko uvjerenje,
-pismena saglasnost roditelja,
-kontakt adresu i telefon.

Potrebna dokumenta se lično predaju u Medresu, Mešihat ili matični Odbor Islamske zajednice, kao i elektronski na email: upis.medresa@gmail.com

Dokumenta se primaju do 15.06.2020. godine.Постави коментар

0 Коментари