Obavještenje za građane opštine GusinjeGUSINJE - Područna jedinica Uprave za nekretnine (katastar) Gusinje, obavještava da će od 01.06.2020. godine, započeti izlaganje podataka na javni uvid i pravima na njima dobijenih prilikom avio snimanja, a koje se odnose na nepokretnosti upisane na području KO Dolja.
“Obavještavamo sve vlasnike koji imaju nepokretnosti na gore navedenom području da su dužni da se jave Upravi za nekretnine - PJ Gusinje (katastar) i da pristupe izlaganju podataka na javni uvid za svoju imovinu koja se nalazi na ovom području, koje će vršiti komisija u sljedećem sastavu:
 - Eldin Radončić - pred. komisija;
 - Beko Gačević - administrativna podrška;
 - Mihailo Jovović - geometar;
 - Fljamur Djonbaljaj - povjerenik.

Građani i pravna lica koja smatraju da polažu pravo na određenoj nepokretnosti, dužni su da Komisiji za izlaganje dostave punovažne isprave za upis nepokretnosti (ugovor, pravosnažnu sudsku odluku ili odluku nadležnog organa), na osnovu kojih se na nesumnjiv način može utvrditi pravo svojine na nepokretnosti.

Fizička lica u cilju indetifikacije dužna su donijeti ličnu kartu ili pasoš.
Ovlašćeni zastupnici pravnih lica pored lične karte ili pasoša u obavezi su donijeti i ovlašćenja o zastupanju i izvod iz sudskog registra pravnoga lica.

Danom početka primjene katastra nepokretnosti prestaje da važi popisni katastar.

Ovo je jedinstvena prilika da se na lak, jednostavan i najvažnije od svega besplatan način urede imovinsko pravni odnosi vezani za Vaše nepokretnosti koje se nalaze na KO Dolja.

Постави коментар

0 Коментари