Organizovan svečani ispraćaj Dževata Musića u penziju

PLAV-Povodom odlaska u penziju savjetnika predsjednika opštine Plav, Dževata (Murat) Musića , Sindikalna organizacija Opštine Plav, organizovala je kolegijalno druženje i svečanu skupštinu sindikata,na kojoj su na poziv predsjednika sindikalne organizacije Mirze Šabovića,prisustvovali predsjednik sindikata uprave i pravosudja Nenad Rakočević, predsjednik hidrometerološkog sindikata Rešad Šabotić, predsjednik opštine Plav Mirsad Bajraktarević, potpredsjednik opštine Plav Nihad Canović kao i mnogobrojni kolege i članovi sindikata.Na samom početku predsjednik Sindikata Mirza Šabović pozdravio je goste i u uvodnom izlaganju naveo da se radi o kolegi sa zaista impozantom biografijom.

''Podsjetiću prisutne da je Dzevat Musić istaknuti pojedinac u društveno-političkom životu u Plavu, ali i neko ko je poznat po svojoj stručnosti u oblasti finansija i rukovodjenja, o čemu svakako najbolje svjedoči i njegova biografija''Šabović se na kraju svog izlaganja zahvalio Musiću,
''U ime kolektiva i sindikata Opštine Plav, hvala vam na svim  lijepim kolegijalnim trenucima saradanje, hvala vam na vašoj podršci i mentorstvu,nadam se da će te uživati u svakom novom danu i da će te dugo koristiti penziju''.
Nakon čega je u ime sindikalne organizacije opštine Plav, Dzevatu Musiću uručio sat sa posvetom.Iz biografije Dzevata Musića-
Po završetku Ekonomskog fakulteta, septembra 1977, Dzevat Musić počeo je  pripravnički staž u ŠIK-u “BOR” Plav, gdje je poslije dva mjeseca pripravničkog staža imenovan za Šefa računovodstva i tu  funkciju obavljao do 1979. Godine.  

Kao mladog i uspješnog stručnjaka na početku  radne karijere, na lokalnim izborima, aprila 1978 godine kolektiv ga je izabrao za delegata u Vijeću udruženog rada Skupštne Opštine Plav. 
Kao predstavnik Plava, izabran je za delegata Saveznog Vijeća Skupštine Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i bio najmlađi delegat u mandatu od 1978 do 1982  god. 

Zbog uspjeha u radu, izabran je, sa mjesta Šefa računovodstva za Finansijskog direktora  ŠIK-a “BOR” Plav, koju funkciju je obavljao od 1979 – 1983 godine. 
Funkciju sekretara Sekretara za privredu i finansije SO Plav obavljao je od   1983– 1986  godine.  
Funkciju Predsjednik Izvršnog odbora SO Plav obavljao je prvi mandat od 1986 -1988  i ponovo izabran za mandat 1988-1990 godine. 


Novembra 1989. godine izabran je za direktora Društvenog Preduzeća “Termoplast”  Gusinje 
i obavljao dužnost dva mandata od 1989 do novembra 1996 godine. 

1996 – 1999 Sekretar Sekretarijata lokalne samouprave opštine Plav; 
1999 – 2002 Direktor Direkcije za uređenje prostora i investicije opštine Plav; 
2002 – 2006 Sekretar Sekretarijata za  inspekcijske poslove opštine Plav; 
2006 -           Savjetnik predsjednika Opštine i Službenik za javne nabavke opštine Plav.  


Постави коментар

0 Коментари