Vlada će omogućiti ponovno prijavljivanje za legalizaciju bespravnih objekataPODGORICA - Vlada je danas utvrdila Predlog izmjena i dopuna Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata kojima će se, između ostalog, stvoriti zakonski uslovi za ponovno prijavljivanje za legalizaciju bespravnih objekata koji se nalaze na orto-foto snimku.

Kako je saopšteno nakon sjednice Vlade, predloženim odredbama unaprjediće se proces donošenja planskih dokumenata u periodu do donošenja plana generalne regulacije Crne Gore, produžiti rok za njegovu izradu i obezbijediti donošenje po regionima, za područja nacionalnih parkova i područja pod zaštitom UNESCO.

Definisani su i izuzeci za koje objekte glavni državni, odnosno glavni gradski, arhitekta ne daje saglasnost na idejna rješenja, kao i redefinisani objekti za koje glavni gradski arhitekta daje saglasnost.

„Istaknuto je da će se unaprijediti proces legalizacije bespravnih objekata i stvoriti zakonski uslovi za ponovno prijavljivanje za legalizaciju bespravnih objekata koji se nalaze na orto-foto snimku“, kaže se u saopštenju.

Vlada je utvrdila i Predlog izmjena i dopuna Zakona o finansiranju upravljanja vodama kojim je predviđeno da se naknada za korišćenje vode plaća i za njeno korišćenje u izuzetno povoljnim prirodnim uslovima, korišćenjem hidroakumulacija.

„A obračunava se, osim prema zapremini hidroakumulacije ili njenog dijela utvrđenoj tehničkom dokumentacijom, i prema „korisnoj“ površini povremeno plavljenog zemljišta, i to prema razlici površina vodenog ogledala akumulacije pri maksimalnoj i biološki minimalnoj zapremini akumulacije utvrđenoj tehničkom dokumentacijom“, dodaje se u saopštenju.

Vlada je odlučila da prestaje da važi odluka o otvaranju graničnog prelaza Virpazar za međunarodni jezerski putnički saobraćaj, s obzirom na to da je 2018. godine zaključen Sporazum između Vlade Crne Gore i Savjeta ministara Albanije o otvaranju zajedničkog graničnog prelaza Ckla – Zogaj za međunarodni putni i jezerski putnički saobraćaj.

Na predlog premijera Duška Markovića, Vlada je formirala Koordinaciono tijelo za pomorce čiji je zadatak, kako je saopšteno, da u najkraćem roku predloži rješenja za pitanja koja se, između ostalog, odnose na mjere koje će biti preduzete u odnosu na pomorce po njihovom povratku na teritoriju Crne Gore dok traje pandemija novog korona virusa.

Predsjednik Koordinacionog tijela je potpredsjednik Vlade Milutin Simović, a članovi su predstavnici nadležnih državnih organa kao i Unije pomoraca, Udruženja pomorskih kapetana i Udruženja agencija koje se bave posredovanjem pri zapošljavanju pomoraca Crne Gore.

Постави коментар

0 Коментари