Objavljen izborni kalendar za lokalne izbore u Gusinju


Opštinska izborna komisija Gusinje objavila je kalendar rokova za sprovođenje izbornih radnji na izborima za izbor odbornika u Skupštini Opštine Gusinje, koji će se održati 30. avgusta 2020. godine.

"Rok za dostavljanje izbornih lista za odbornike Opštinskoj izbornoj komisiji počinje najranije 20 dana od dana raspisivanja izbora, odnosno, od 11. jula 2020. godine, a najkasnije 25 dana prije dana određenog za održavanje izbora - do 04. avgusta 2020. godine do 24 časa.

Ako nadležna izborna komisija utvrdi da izborna lista nije podnesena blagovremeno, donijeće Rješenje o odbacivanju izborne liste.

Ako Opštinska izborna komisija utvrdi da izborna lista sadrži nedostatke, donijeće u roku od 48 časova od prijema izborne liste Zaključak kojim se podnosiocu nalaže da najkasnije u roku od 48 časova od dostavljanja Zaključka otkloni te nedostatke. Tim zaključkom se podnosiocu ukazuje na radnje koje treba da preduzme radi otklanjanja nedostataka.
Ako nedostaci izborne liste nisu otklonjeni ili nisu otklonjeni u predviđenom roku, Opštinska izborna komisija će donijeti u naredna 24 časa Rješenje kojim odbija proglašenje te izborne liste.

Pravo na medijsko praćenje u predizbornoj kampanji počinje od dana potvrđivanja izbornih lista učesnika predizborne kampanje, a prestaje 24 časa prije dana određenog za održavanja izbora - 28. avgusta 2020. godine u 24 časa.

Opštinska izborna komisija donosi Rješenje o proglašenju izborne liste (ako lista nema nedostataka) i bez odlaganja dostavlja podnosiocu izborne liste.

Opštinska izborna komisija danom donošenja Rješenja o proglašenju izborne liste Zaključkom utvrđuje koji podnosilac izborne liste ispunjava uslove za određivanje svojih članova u prošireni sastav OIK.

Zaključak o ispunjenju/neispunjenju uslova za određivanje predstavnika podnosilaca izbornih lista u prošireni sastav, Opštinska izborna komisija dostavlja podnosiocu izborne liste u roku od 24 časova od časa donošenja Zaključka.
Podnosilac izborne liste odrediće svog opunomoćenog predstavnika u prošireni sastav OIK i o tome je dužan obavijestiti OIK u roku od 24 časova od časa dostavljanja obavještenja, tako da Zaključkom poimenično utvrđuje koja lica postaju njihovi članovi.

Opunomoćeni predstavnici učestvuju u radu OIK i punovažno odlučuju 20 dana prije dana određenog za održavanje izbora tj. od 10. avgusta 2020. godine do utvrđivanja konačnih rezultata izbora.

Rješenje koje političke partije imaju pravo da predlažu predstavnike u stalni sastav biračkog odbora, Opštinska izborna komisija je dužna donijeti najkasnije 15 dana prije dana određenog za održavanje izbora, odnosno najkasnije do 14. avgusta 2020. godine do 24 časa.
Rješenje iz prethodnog stava Opštinska izborna komisija dostavlja političkim partijama u roku od 24 časa od časa donošenja.

Birački odbor se imenuje za svako biračko mjesto najkasnije 10 dana prije dana određenog za održavanje izbora, odnosno najkasnije do 19. avgusta 2020. godine do 24 časa.
Opštinska izborna komisija danom donošenja Rješenja o proglašenju izborne liste, Zaključkom utvrđuje koji podnosilac izborne liste ispunjava uslove za određivanje svojih predstavnika u prošireni sastav biračkog odbora.

Zaključak o ispunjenju odnosno neispunjenju uslova za određivanje predstavnika u prošireni sastav biračkog odbora, OIK dostavlja podnosiocu izborne liste u roku od 24 časova od časa određivanja biračkog mjesta.
Podnosilac izborne liste odrediće svog opunomoćenog predstavnika u prošireni sastav biračkog odbora i o tome obavijestiti OIK, koja najkasnije u roku od 24 časova od dostavljanja obavještenja, Zaključkom poimenično utvrđuje lica koja ulaze u prošireni sastav biračkog odbora.
Opunomoćeni predstavnik učestvuje u radu i punovažno odlučuje 5 dana prije dana određenog za održavanje izbora, odnosno počev od 25. avgusta 2020. godine.

Nakon potvrđivanja i proglašenja podnešenih izbornih lista, Opštinska izborna komisija utvrđuje zbirnu izbornu listu koja sadrži sve izborne liste sa imenima svih kandidata.
Redosled na izbornoj listi utvrđuje predsjednik Opštinske izborne komisije žrijebom u prisustvu ovlašćenih predstavnika podnosilaca potvrđenih izbornih lista.
Zbrinu izbornu listu Opštinska izborna komisija javno objavljuje najkasnije 15 dana prije dana određenog za održavanje izbora, odnosno najkasnije do 14. avgusta 2020. godine do 24 časa.

Biračka mjesta određuje Opštinska izborna komisija na predlog organa nadležnog za vođenje biračkog spiska, najkasnije 20 dana prije dana određenog za održavanje izbora, odnosno najkasnije do 9. avgusta 2020. godine do 24 časa.
Opštinska izborna komisija najkasnije 10 dana prije dana određenog za održavanje izbora, odnosno do 19. avgusta 2020. godine do 24 časa oglašava koja su biračka mjesta određena i koji će birači glasati na pojedinom biračkom mjestu.

Izborni materijal od Opštinske izborne komisije preuzima predsjednik biračkog odbora najkasnije 48 časova prije dana određenog za održavanje izbora, odnosno do 27. avgusta 2020. godine do 24 časa", navodi se u saopštenju predsjednika OIK Gusinje Sanida Redžepagića i sekretara OIK Ragipa Gočaja.


Постави коментар

0 Коментари