Preporuke Mešihata IZCG za klanje kurbana


PODGORICA-Polazeći od propisane obaveznosti prinošenja kurbanske žrtve za onoga ko je u materijalnoj mogućnosti, te duboke tradicionalne ukorijenjenosti ovog propisa u praksi muslimana ovog podneblja, a shodno trenutnoj epidemiološkoj situaciji, dužni smo se odrediti prema ovom propisu u pomenutoj situaciji, te ustanoviti napomene koje slijede:

-Klanje kurbana predstavlja individualni (porodični) a ne kolektivni ibadet, te samo prinošenje žrtve ne podrazumijeva okupljanje, time ne predstavlja povećan epidemiološki rizik. Time ne postoji razlog za preporuku da se kurban ne žrtvuje.

-Konsultovanjem stručnih mišljenja, ustanovljeno je da distribucija kurbanskog mesa nosi nizak epidemiološki rizik, uz strogo poštovanje propisanih mjera (adekvatno pakovati meso i distribuirati ga uz poštovanje distance i nošenje maske).

-Uzimamo u obzir stav učenjaka Hanefijske pravne škole da se kurbansko meso treba podijeliti na tri dijela: dio koji se podijeli siromašnima, dio koji se podijeli kao poklon (prijateljima, komšijama, rodbini), i poslednja trećina koju onaj koji žrtvuje kurban treba ostaviti svojoj porodici. U okviru ovih šerijatsko-pravnih stavova, a shodno trenutnoj situaciji, kako bi izbjegli veći broj kontakata, preporučujemo da se kurbani dijele na manji broj domaćinstava.

-Pored toga podsjećamo da oni koji nisu u prilici da samostalno žrtvuju kurban, Mešihat Islamske zajednice u Crnoj Gori organizuje akciju klanja kurbana za potrebe ishrane učenika i učenica medrese Mehmed Fatih, te svoj kurban mogu usmjeriti na tu adresu, kako bi izbjegli suvišne kontakte. Uporedo sa tim, Mešihat Islamske zajednice u Crnoj Gori od momenta osnivanja medrese organizuje ovu akciju obezbjeđujući besplatnu ishranu velikom broju učenika, trudeći se da ovaj doprinos institucionalizuje, kako bi se izbjegle nedosljednosti i aktivizam pojedinaca i organizacija koje tu institucionalnost pokušavaju razjediniti.

-Na kraju, preporučujemo da se u cjelokupnom procesu prinošenja kurbana i tretiranja kurbanskog mesa strogo poštuju propisane mjere, smanji broj kontakata na dozvoljenu mjeru i ako se radi o najvećem prazniku.

-Oni koji tradicijom godinama prinose kurbansku žrtvu, a pandemijska kriza je naškodila njihovom porodičnom budžetu, te nisu u stanju žrtvovati kurban, nije grijeh da ne prinesu žrtvu ove godine. Nije potrebno da se zadužuju da bi žrtvovali kurban, i ne postoji propis koji kaže da ako jednom počnu prinositi kurban ne smiju prekidati. Kurban se žrtvuje onda kada ima materijalnih uslova za to, kako Kur'an veli: „Allah nikoga ne tereti preko mogućnosti njegovih.“

-Moleći Allaha da primi našu žrtvu u Njegovo ime, sačuva nas nevolja i iskušenja i učini nas podrškom slabima među nama, srdačno Vas selamimo.

Služba za informisanje Mešihata IZCG

Постави коментар

0 Коментари