Šabović: Nadležni da zaustave bahaćenje u Dnevnom centru u Plavu

PLAV-Mirza Šabović iz plavskog SDP-a, saopštio je da su konflikt interesa i pravne vratolomije termini koji najbolje opisuju trenutnu situaciju u kojoj se nalazi predsjednik Upravnog odbora dnevnog centra ”Lipa” u Plavu, Safet Lješnjanin, koji je na tu funkciju delegiran ispred Socijaldemokrata ili onoga što je još uvijek ostalo od njih u Plavu.
Mirza Šabović


Kako Šabović kaže, nakon odlaska direktorice Dnevnog centra na porodiljsko odsustvo, Upravni odbor ove ustanove je bez odlaganja, te shodno zakonskim ovlašćenjima koja su definisana Statutom centra, bez prethodnog raspisivanja konkursa, morao imenovati vršioca dužnosti direktora, sve do povratka odnosno okončanja porodiljskog odsustva lica koje je mandatarno imenovano.

“Želim da budem krajnje precizan, i impliciram na propuštenu zakonsku obavezu organa upravljanja ove ustanove tj.upravnog odbora, da imenuje lice koje će rukovoditi Dnevnim centrom kroz institut vršioca dužnosti. Međutim, vrhunac apsurda cijele ove polu-pravne ”avanture” je činjenica da je lice koje je određeno da rukovodi Dnevnim centrom u odsustvu direktora upravo gospodin Safet Lješnjanin, koji je ujedno i predsjednik Upravnog odbora ove ustanove, tako da se imenovani nalazi u konfliktu interesa, čak iako za posao rukovođenja (koji nezakonito obavlja) ne prima novčanu nadoknadu, jer između ostalog, kao ”zamijenk” direktora odlučuje o pravima i obavezama zapošljenih”, tvrdi Šabović.

Kako Šabović dalje navodi, praksa u ovakvim slučajevima je da se V.D. direktora bira iz samog kolektiva, a nikako iz reda organa upravljanja.
“U konkretnoj situaciji pravni non-sens se ogleda u činjenici da organ rukovođenja, gospodin Lješnjanin odgovara organu Upravljanja odnosno ponovo gospodinu Lješnjaninu”, navodi Šabović.

Šabović kaže da prema njegovim informacijama, Lješnjanin rukovodi centrom na osnovu pisanog ovlašćenja direktora, što takođe nije pravno utemeljeno, jer članom 13.stav 1. Statuta Dnevnog centra definisano je da:  ”Direktor dnevnog centra može svoja ovlašćenja u pogledu zastupanja prenijeti putem generalnog ili specijalnog punomoćja na drugog radnika dnevnog centra”

“Dakle, ukoliko tumačimo prednje citirani član, jasno je da ovlašćenja koja direktor može prenijeti na radnika se isključivo odnose na zastupanje Dnevnog centra, i to u sluačajevima kada je direktor spriječen da predstavlja ustanovu, (na seminarima, sastancima, pred nadležnim Ministarstvima i ostalim državnim organima te slično) što znači da se ovaj član nikako ne može tumačiti u kontekstu rukovođenja već isključivo zastupanja, osim toga predsjednik upravnog odbora shodno ovom članu, nije radnik Dnevnog centra, jer nema zasnovani radni odnos sa ovom ustanovom u smislu Zakona o radu”, kazao je on.
Šabović na kraju ističe da ovjde nije riječ o nepoznavanju pravnih normi već o klasičnom bahaćenju kojim se izlazi iz statutarnih i zakonskih okvira Dnevnog centra, pa poziva nadležne da u hitnom postupku sprovedu inspekcijski nadzor u odnosu na Upravni odbor ove ustanove, kako bi se u što kraćem roku i u skladu sa zakonom imenovao V.D. direktora.

Постави коментар

0 Коментари