SDP predala listu u Gusinju: Nosilac Elvis Omeragić


Socijaldemokratska partija (SDP) predala je izbornu listu za lokalne izbore u Gusinju pod nazivom "SDP - dr Elvis Omeragić - JAKO GUSINJE!". Nosilac liste je Dr Elvis Omeragić.

"SDP je kako u Crnoj Gori tako i u Gusinju, svih ovih godina, partija na pravoj strani istorije, antifašistička, antiratna, posvećena vladavini prava, kojoj su država i građani na prvom mjestu. Kao najjaktivniji odbornički klub u proteklom skupštinskom sazivu, ukazivali smo na brojne nepravilnosti u funkcionisanju opštinskih organa", rekao je Omeragić.

On je dodao da su posebno ponosni na to što se njihovim aktivnostima značajno doprinjeli neusvajanju nekoliko odluka čijim donošenjem bi ozbiljno bila narušena životna sredina.

"Samim tim smanjene mogućnosti kako za kvalitetan život građana, tako i preduslovi za razvoj poljoprivrede i turizma, što su dvije najznačajnije delatnosti, za razvoj Gusinja. Građani su to prepoznali, tako da ne sumnjamo da ćemo i na ovim izborima ostvariti dobar rezultat, koji će nam omogućiti da naš cilj JAKO GUSINJE i ispunimo. Naša odbornička lista je spoj mladosti i iskustva, usmjerena ka afirmaciji građanski orjentisanih ljudi i promociji vrijednosti koje SDP baštini svih ovih godina", naveo je Omeragić.

Listu čine:

1.Dr Elvis Omeragić Dr medicine – pedijatar

2.Sead Feratović Dipl.politikolog

3.Esmina Pašić Vaspitačica

4.Huso Koljenović Dipl.pravnik

5.Ermin Dervišević Turistički tehničar

6.Medina Feratović Student

7.Šefkija Nikočević Trgovac

8.Esad Bektešević Hemijski tehnolog

9.Erdin Radončić Penzioner

10.Rifat Damjanović Poljoprivrednik

11.Esma Nikočević Tekstilni tehnolog

12.Mersim Kolenović Ugostitelj

13.Esmir Dervišević Med.tehničar

14.Dženeta Feratović Student

15.Jasmin Omeragić Student

16.Enis Pašić Mašinski tehničar

17.Behran Feratović Poljoprivrednik

18.Ana Omeragić Ekonomista

19.Vehida Nikočević Domaćica

20.Mustafa Kastrat preduzetnik

Постави коментар

0 Коментари