Potpisan sporazum za projekat vrijednosti 358 hiljada eura

PEĆ- U ponedeljak, 09.novembra 2020.godine u kabinetu predsjednika Opštine Peć potpisan je partnerski sporazum za novi prekogranični projekat koji će ralizovati Opština Peć i Opština Gusinja a koji je vrijedan oko 358,617.23 eura od čega preko 50% za Opštinu Gusinje. Sporazum o partnerstvu potpisali su predsjednica opštine Gusinje Anela Čekić i predsjednik opštine Peć Gazmend Muhaxheri. Ovom sastanku prisustvovali su i potpredsjednik opštine Gusinje Huso Brdakić i načelnik Komunalne policije opštine Gusinje Semih Redžepagić koji su ujedno i članovi projektnog tima za ovaj prekogranični projekat koji se sufinansira sredsvima Evropske unije.Projekat se odnosi na razvoju i diverzifikaciji kulturnog turizma i povezivanju ove dvije zemlje sa ponudama kulturnog turizma. Opština Peć i opština Gusinje nakon bratimljenja ove dvije opštine udružile su snage za bližu saradnju izradom zajedničkog projekta „Kulturno nasleđe - Blago međugraničnog regiona“ koji se odnosi na teme kulturnog turizma. Ovaj je projekat  podržan sredstvima „EU programa za međugraničnu saradnju Crne Gore i Kosova“ koji će finansirati 85% projekta, a ostatak će sufinansirati ove dvije opštine i trajaće 24 mjeseca. Projekat se odnosi na diverzifikaciji kulturnog nasleđa i razvoju ponude kulturnog turizma koja uključuje ove dvije opštine.


Između ostalog, predsjednij opštine Peć, g. Gazmend Muhaxheri rekao je da je ovo projekat koji je stavio prve korake najbliže saradnje između ove dvije opštine i ubuduće se nadamo da ćemo nastaviti ovu saradnju diverzifikujući naše prirodne i kulturne potencijale i predstavljajući ih kao jedinstveno odredište duž pješačke staze Balkanski Vrhovi ili Via Dinarica za iskustva svakog posjetioca. Istovremeno, ovaj projekat će imati ekonomski aspekt, utičući direktno na povećanje broja posjetioca u ovim destinacijama, diverzifikaciju turističke ponude koja turističkim operaterima mogu ponuditi kao nova iskustva i zapošljavanje novih kulturnih vodiča, duži boravak destinacionih posjetioca i prilika za sve usluge da povećaju svoj prihod.Predsjednica opštine Gusinje  Anela Čekić rekla da se obradovala dobijanjem ovog projekta i da je ovo prva inicijativa nakon bratimljenja opština koja utiče na razvoj i diverzifikaciju zajedničkih turističkih ponuda između Gusinja i Peći. Gusinje iako mala opština, ima mnogo za potencijala koje treba doživjeti. Kulturni turistički i prirodni potencijali kojima raspolaže biće dostupni svim posjetiocima. Kroz ovaj projekat povećat ćemo usluge i olakšati pristup posjetiocima sa obijje destinacije (Gusinje i Peć). Istovremeno, projekat je predvidio različite aktivnosti koje će uticati na obogaćivanje društvenog života stanovništva u obije zemlje, što će omogućiti još čvršću povezanost i biće mnogo kulturnih aktivnosti za posjetioce.


Predsjednica Čekić i predsjednik Muhaxheri se takođe zahvaljuju Evropskoj uniji koja im je povjerila ovaj fond za razvoj ovog projekta i promociju turističkih vrijednosti i iskustava.


Постави коментар

0 Коментари