Premijer Marković obišao radove na putu Dinoša-Cijevna Zatrijebačka

 


U prvom kvartalu prošle godine Vlada je dala saglasnost za izvođenje pripremnih radova na putu Dinoša-Cijevna Zatrijebačka. Ova moderna saobraćajnica za Malesiju i Tuzi ima razvojni značaj i trajno će proširiti mogućnosti i prilike ovog kraja. Najavili smo građanima Gusinja, Plava, veličkog i andrijevičkog kraja, i našoj dijaspori iz ovog regiona – da će Vlada ulagati i brzo razvijati taj dio Crne Gore. To i činimo, ne riječima, nego djelom“ – kazao je prilikom obilaska ovig putnog pravca premijer Crne Gore Duško Marković. 

Predsjednik Vlade je ocijenio da menadžment, inženjeri i zaposleni u Upravi za saobraćaj i na ovom projektu pokazuju da razvoj i izgradnja Crne Gore ne znaju za prepreke.


Put od Dinoše do granice s Albanijom, kao dio trase do Gusinja i Plava kroz Albaniju, dug je 17,3 km. Rekonstrukcija, koja je počela prošlog ljeta, podrazumijeva proširenje širine puta sa 2,5 – 4 m na 6,1 m, povećanje radijusa u oštrim krivinama, smanjenje uzdužnih nagiba, izgradnju potpornih i obložnih zidova, pločastih i cjevastih propusta i kolektora za prikupljanje atmosferskih voda sa kolovoza kroz naselje, koje se prečišćavaju preko separatora ulja i naftnih derivata. 


Do sada je na 14 kilometara puta već postavljen prvi sloj asfalta. Radove izvodi Tehnoput.

Постави коментар

0 Коментари