Put od Dinoše do granice sa Albanijom biće završen do kraja marta

Radovi na rekonstrukciji regionalnog puta R-27 Dinoša- Cijevna Zatrijebačka, dužine oko 17,3 kilometara, biće završeni do kraja marta ove godine, kazali su Dnevnim novinama iz Uprave za saobraćaj.

Posljednji rok na završetku radova bio je novembar prošle godine, ali je produžen iz više razloga.

Iz Uprave za saobraćaj objašnjavaju da je ugovoreni rok produžen zbog obustave radova na pojedinim dionicama od strane vlasnika zemljišta koje se ekspropriše, kašnjenja u realizaciji aktivnosti na izmještanju instalacija NN mreže od strane nadležne institucije, potrebe za izvođenjem nepredviđenih radova na izmještanju javne rasvjete i izmještanju i rekonstrukciji instalacija vodovoda u dužini od oko 3,5 kilometra, za koje se Opština Tuzi proglasila nenadležnom.

Takođe, na radove su uticali i pandemija COVID-19, prvenstveno na nabavku i transport građevinskog i instalacionog materijala, kao i na mogućnost i obim angažovanja radne snage i mehanizacije, u cilju poštovanja mjera i preporuka za zaštitu od pandemije.

Osim toga, i vremenski uslovi su znatno uticali na radove u prethodnom periodu, koje su karakterisali duži periodi sa znatnom količinom padavina.

Do sada je izvedeno 16,5 kilometara donjeg nosećeg sloja asfalta, a radove na ovoj dionici izvodi podgorička kompanija Tehnoput.

“U toku su radovi na iskopima stijenske mase na zasjeku visine oko 60 metara, na potezu dužine oko 250 metara, ugradnji zaštitnih mreža na kosinama izvedenih usjeka i zasjeka, ugradnji tamponskog sloja na dijelu trase dužine oko 500 metara za potrebe ugradnje betonskih rigola i donjeg nosećeg sloja asfalta, kao i radovi na uređenju bankina i bermi”, kazali su Dnevnim novinama iz Uprave za saobraćaj.

U narednom periodu će se, kako kažu, izvoditi radovi na prethodno navedenim pozicijama, kao i radovi na ugradnji habajućeg sloja asfalta, odbojne ograde, finalnog uređenja gradilišta, kao i radovi na izradi saobraćajne signalizacije.

Projekat izgradnje puta Dinoša Cijevna Zatrijebač je planiran kapitalnim budžetom za 2019. godinu, a Vlada je opredijelila oko devet miliona eura.

Završetkom ovog putnog pravca, udaljenost od Podgorice do Gusinja biće oko 75 kilometara.

U prvom kvartalu 2019. godine Vlada je dala saglasnost za izvođenje pripremnih radova na putu Dinoša- Cijevna Zatrijebačka. Ova moderna saobraćajnica za Malesiju i Tuzi, kako je poručeno iz prethodne Vlade, ima razvojni značaj, i trajno će proširiti mogućnosti i prilike ovog kraja.

“Najavili smo građanima Gusinja, Plava, veličkog i andrijevičkog kraja, i našoj dijaspori iz ovog regiona da će Vlada ulagati i brzo razvijati taj dio Crne Gore. To i činimo, ne riječima, nego djelom”, poručeno je tokom posljednjeg obilaska ove dionice, krajem prošle godine.

Ova dionica puta se završava do novoizgrađenog graničnog prelaza Cijevna Zatrijebačka Grabom na granici sa Albanijom, koji je završen, ali još nije funkcionalan.

Dionica je dio regionalnog puta od Podgorice do Gusinja koji najvećim dijelom prolazi kroz Albaniju. Dio puta koji ide kroz Albaniju je završen, a ideja o povezivanju Gusinja i Podgorice preko Albanije stara je decenijama i od velikog je značaja za ovaj dio sjevera Crne Gore, ali i bolje povezanosti sa Albanijom.

Od glavnog grada do Gusinja, putnim pravcem kroz kanjon Morače, putovanje traje nešto duže od tri sata. Toliko je potrebno trenutno da bi se prešla udaljenost od oko 200 kilometara.

Dvije trećine puta od Gusinja do Podgorice prolaze kroz albansku teritoriju, a tamošnja vlada ga je izgradila uz pomoć partnera iz EU.

Постави коментар

0 Коментари