Šabović: Cilj nove Vlade je političko gušenje Bošnjaka

Nedostatak inkluzivnog karaktera nove Vlade Crne Gore kada su manjine u pitanju najbolji je pokazatelj nezdravih namjera nove političko-klerikalne elite, saopštio je danas Mirza Šabović iz plavskog odbora Socijaldemokratske partije SDP.

On ističe da je jasno da cilj nove Vlade nije integracija i afirmacija manjinskih naroda u državni i politički sistem Crne Gore.

To se, naglašava, vrlo lako može zaključiti na osnovu podatka da od 205 imenovanih funkcionera u novoj Vladi samo je sedam iz reda manjinskih nacionalnih zajednica i to na funkcijama koje ne podrazumijevaju mjesta pomoćnika ministara, državnih sekretara ili direktora direktorata, što je u suprotnosti sa evropskom praksom, ali i Ustavom Crne Gore, koji propisuje srazmjernu zastupljenost u organima državne vlasti kada su u pitanju posebna manjinska prava.“Ovakva atmosfera u državi u kojoj trenutno dominira nacional-šovinistička opijenost sasvim sigurno će se negativno odraziti i na one sredine u kojima manjine čine značajno učešče u stanovništvu”, naglašava Šabović.

Kako dodaje, nedavna dešavanja u Pljevljima, u kojima su se mogle čuti poruke slične onima iz 90-ih i negodovanje kroz okupljanja građana, a sve zbog imenovanja na funkciju nekoga ko nije iz reda ”Srpskog sveta” već iz reda grupe manjinskih naroda, tjera na sljedeću analogiju:

“Kada bi se mi iz Plava, u opštini u kojoj značajno učešće u stanovništvu, odnosno većinu čine Bošnjaci, demonstrativno okupljali za svaku funkciju koju su u Plavu dobili oni koji nisu iz reda nacionalne bošnjačke ili albanske zajednice, protestovali bi duže nego što je trajala američka tv serija Guiding lights (za one koji ne znaju 15.700 epizoda)”, dodao je.

Šabović navodi da je, uprkos tome što su dokazane odlike međunacionalne tolerancije u Plavu, evidentno da je u toj opštini došlo do marginalizacije bošnjačke nacionalne zajednice, što se dominantno potvrđuje činjenicama da na rukovodećim pozicijama u oblastima osnovnog obrazovanja, centra za kulturu, odjeljenja bezbjednosti, centra za socijalni rad i drugih ustanova, Bošnjaka skoro da nema.


“A odnedavno se špekuliše da će se posredstvom kadrovske politike nove Vlade na mjesto Nacionalnog parka ”Prokletije” angažovati neko ko ne samo da nije iz reda bošnjačkog ili albanskog nacionalnog korpusa, već čak nije ni sa teritorije Opštine Plav”, napominje Šabović.

Kako kaže, istini za volju, većina kadrovskih rješenja u Plavu, kada su državne institucije u pitanju, je zaostavština prethodne Vlade.

“A imajući u vidu činjenicu da nova Vlada povećava nacionalne distance sa dominantno pro-srpski orjentisanim akcentom možemo očekivati da u bliskoj budućnosti u jednoj sredini kao što je Opština Plav na funkcijama državnih institucija ne bude rukovodilaca iz korpusa bošnjačke ili druge manjinske nacionalnosti, što bi de-facto predstavljalo klasično političko-administrativno ‘gušenje’ plavskih Bošnjaka”, poručuje Šabović.


Постави коментар

0 Коментари