Vlada donijela Odluku o donošenju Prostorno-urbanističkog plana opštine Plav

Vlada Crne Gore je donijela Odluku o donošenju Prostorno-urbanističkog plana opštine Plav. Postojeći Prostorno-urbanistički plan opštine Plava je rađen za period do 2020. godine, sa smjernicama za postplanski period do 2025. godine, i obuhvata teritoriju novoformirane opštine Gusinje, čijim je odvajanjem došlo do smanjenja teritorije opštine Plav, zbog čega se i pristupilo ponovnoj izradi PUP-a Plav. Osnovni koncept namjene prostora definisan novim Prostorno-urbanističkim planom je racionalno korišćenje zemljišta, u skladu sa njegovim prirodnim pogodnostima, međusobni usklađeni raspored površina pogodnih za razvoj poljporivrede i šumarstva, uređenje naselja i izgradnju objekata društvenih djelatnosti, turističkih objekata i infrastrukture, proizvodnih objekata, infrastrukturnih i komunalnih sistema i objekata.

Постави коментар

0 Коментари