Danas promocija knjige „Uloga interpretacije pjesme Knjigu pišu gusinjske đevojke u izgradnji kulturnog identiteta Bošnjaka“ autorke Sajme Feratović

PLAV-Danas sa početkom u 18 časova u JU Centar za kulturu "Husein Bašić" Plav biće održana promocija knjige „Uloga interpretacije pjesme Knjigu pišu gusinjske đevojke u izgradnji kulturnog identiteta Bošnjaka“ autorke Sajme Feratović.

Promoteri knjige: doc. dr Naka Nikšić i prof. dr Ahmed Bihorac.

Moderator: Rebeka Čilović-LalićIzvodi iz recenzija za knjigu: „Uloga interpretacije pjesme Knjigu pišu gusinjske đevojke u izgradnji kulturnog identiteta Bošnjaka“


O KNJIZI: Djelo “Uloga interpretacije pjesme Knjigu pišu gusinjske đevojke u izgradnji kulturnog identiteta Bošnjaka”  je nastalo iz rukopisa magistarske teze Sajme K. Feratović. Djelo je koncipirano iz tri dijela: prvi dio se odnosi na Kulturno pamćenje i njegovu ulogu u izgradnji bošnjačkog identiteta, drugi dio je posvećen Interpretaciji/ književnoj obradi pjesme, dok je treći dio posvećen istraživanju kulturnog pamćenja, čime je stvoren jedan kvalitetan materijal koji će koristiti, kako nastavnicima, studentima, istraživačima, ali i učenicima u procesu izgradnje idenntiteta Bošnjaka i dati doprinos u prenošenju bošnjačke književnosti na sljedeće generacije. Pomenuto djelo direktno se suprotstavlja otuđenju od zaborava  usmenog nasljeđa Bošnjaka uz konkretan prijedlog uvrštavanja jedne pjesme u predmetni program za CSBH jezik i književnost.


IZ RECENZIJA: “Monografija Uloga interpretacije pjesme Knjigu pišu gusinjske đevojke u izgradnji kulturnog identiteta Bošnjaka autorice Sajme K. Feratović inspirisana je nasljeđem Bošnjaka plavsko-gusinjskog kraja, nastala kao rezultat decenijskog rada u nastavi, i niza sprovedenih istraživanja u okviru predmetnih programa po kojima je radila, kada je uočila da je kulturno nasljeđe Bošnjaka u drugom planu. Monografija predstavlja bunt mlade intelektualke protiv zaborava, koji je usmjeren ka očuvanju sopstvenog identiteta, prateći saznajni i znanstveni put književnosti, historije i muzike“, prof. dr. Ahmed Bihorac.

“ … u svojoj monografiji Uloga interpretacije pjesme „Knjigu pišu gusinjske đevojke“ u izgradnji kulturnog identiteta Bošnjaka, autorka Sajma Feratović, naučnim pristupom, uspješno definiše pojam kulturno pamćenje i ukazuje na njegov značaj u izgradnji identiteta. Ona, također, analizom Ustava Crne Gore, zakona, kao i rezultata istraživanja programa za predmete Crnogorski – srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost, kao i Historija, Muzička kultura, Likovna kultura, Priroda i društvo i Poznavanje društva, objavljenih od strane Bošnjačkog nacionalnog vijeća Crne Gore u 2018. godini, dolazi do zaključka da se u postojećim udžbenicima bošnjačko kulturno naslijeđe tretira na veoma niskom niovu. Podstaknuta ovim problemom ona se fokusira na pjesmu Knjigu pišu gusinjske đevojke koja se i danas pjeva u sandžačkim gradovima, prevashodno Plavu i Gusinju. U tom pravcu sagledava historijske događaje, odnosno historisjki kontekst pjesme, rasvjetljava lik Ali-paše Šabangića i traga za ovom pjesmom (varijantama pjesme), u pisanim izvorima iz oblasti etnomuzikologije i usmene književnosti Bošnjaka, ali i njom kao nastavnim sadržajem u obrazovnom sistemu Crne Gore.  Polazeći od pjesme Knjigu pišu gusinjske đevojke kao potencijalnog nastavnog sadržaja autorka, prateći metodičke smjernice više modela  strukture nastavnog časa pri obradi/ interpretaciji pjesme, stavlja akcent na etape motivacija učenika, analiza turcizama, likova u pjesmi i njihovih odnosa, jezičkih i vanjezičkih znakova u pjesmi, kao i poruke, čime, uz poglavlje Kulturno pamćenje i njegova uloga u izgradnji bošnjačkog identiteta, stvara dobru teorijsku osnovu za istraživanje.” Doc. dr. Naka Nikšić

“Važno je podvući da je autorica nakon završenog istraživanja došla do zaključka da se sistemski može uticati na poboljšavanje pamćenja književnog nasljeđa na školskom uzrastu krenuvši od osnovnih jezičkih specifičnosti do historijskih momenata, a sve to kroz polje književnosti, tj. njenim ostvarivanjem kroz saradnju djela i učenika, djela i publike, planski urađenih nastavnih sadržaja i učenika.” Prof. dr. Ahmed Bihorac
Постави коментар

0 Коментари