IN MEMORIAM: Prof.dr. Šefkija Čekić (1935-2021)

 

Profesor doktor Šefkija Čekić preselio je na ahiret u 86. godini.  Bio je dugogodišnji dekan Fakulteta za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu. Rođen je 1935. godine u Gusinju. Doktorirao je na Ekonomskom fakultetu u Skoplju. Bio je član Glavnog odbora sindikata za saobraćaj Jugoslavije.

Objavio je više od 100 naučnih i stručnih radova i knjiga, među kojima se izdvajaju: “Ekonomika i organizacija saobraćaja”, “Saobraćajni sistemi”, “Sandžačko pitanje”, “Bosna raskrsnica Evrope”.

Bio je član Izvršnog odbora Vijeća kongresa bošnjačkih intelektualaca, član Znanstvenog vijeća za promet HAZU, član Senata Univerziteta u Sarajevu.

Dobitnik je Ordena rada sa zlatnim vijencem, Zlatne Plakete HAZU, Zlatne značke Saveza sindikata Jugoslavije, 15-aprilske nagrada Jugoslovenskih željeznica.

Živio je i radio u Sarajevu. Dženaza će biti održana u subotu 25.09.2021. u Gusinju u 16:30h.

Постави коментар

0 Коментари