Opština Gusinje pozvala građane i dijasporu da plate porez

Sekretarijat za privredu razvoj i finansije opštine Gusinje obavještava sve poreske obveznike da izvrše obaveze izmirivanja plaćanja poreza na nepokretnost.

Poslove utvrđivanja, naplate i kontrole poreza vrši opština Gusinje preko nadležnog organa opštine zaduženog za poreze.

Svi poreski obveznici koji nisu izmirili dugovanja, pozivaju se da to učine u što kraćem roku, u suprotnom poreski organ će shodno zakonu pristupiti postupku prinudne naplate, stavljanjem hipoteke na imovinu koja je predmet naplate.

Takođe se obavještavaju svi poreski obveznici iz dijaspore(USA, EU) da je od sada moguće izmiriti dugovanje po osnovu rješenja poreza na nepokretnost kroz proces deviznog plaćanja.

Za dodatna pitanja se možete obratiti na sledeću e-mail adresu: 

- porezi@opstinagusinje.me

Kontakt tel:

- +382 68-037-444 (viber)

- +382 69-431-346 (viber)

Broj žiro računa za plaćanje u Crnoj Gori 535-6558014-62

U prilogu ovog Obavještenja se nalazi uputstvo o načinu Deviznog plaćanja
Постави коментар

0 Коментари