Srećan 28.septembar -Međunarodni dan Bošnjaka

Portal PlavGusinje.me čestita 28. septembar, Dan Bošnjaka svim svojim čitaocima u Crnoj Gori i dijaspori, koji se nacionalno osjećaju kao Bošnjaci, a govore bosanskim jezikom.Podsjećamo, na Saboru, koji je održan u Sarajevu, 27. i 28. septembra 1993. godine, ispisane su neke od najznačajnijih stranica historije Bošnjaka. Na prvom bošnjačkom saboru je donijeta historijska odluka, usvojena je Deklaracija kojom je bošnjačkom narodu vraćeno nacionalno ime – Bošnjak, a maternji jezik Bošnjaka ponovo je nazvan svojim pravim imenom – bosanski jezik.

Usvajanjem ove Deklaracije potvrđena je konačno nacionalna zrelost Bošnjaka kao politički suverenog i kulturno posebnog naroda.


Постави коментар

0 Коментари