AKCIJA - ginekološki pregled - poliklinika "Stojanović Medical"

SPONZORISANO-Poliklinika „Stojanović Medikal“ u Beranama ima veliko zadovoljstvo da Vam predstavi novu ponudu usluga iz oblasti Ginekologije.  Od 01.11.2021. kod nas ordinira Primarijus Dr Grdinić Aleksandar specijalista Ginekologije – subspecijalista Perinatolog.Dr Grdinić ima 48 godina, Medicinski fakultet je završio u Beogradu sa najvišim ocjenama. Specijalizaciju iz Ginekologije i akušerstva je 4 godine proveo na Klinici „Narodni Front“ u Beogradu, mentor mu je bio Prof. Dr Miković Željko, gdje je dr Grdinić stekao zvanje Specijalista Ginekologije i Akušerstva.Nakon toga radio je 12 godina u KCCG, gdje je u toku svog rada bio Asistent na Medicinskom fakultetu u Podgorici, stekao zvanje Primarijus, bio u timu Ministarstva Zdravlja Crne Gore za polaganje državnog ispita za ljekare, kao i mentor mladim ljekarima na specijalizaciji iz oblasti Ginekologija.

2014 godine naš doktor je proveo godinu dana na Klinici „Narodni Front“ na subspecijalizaciji iz Perinatologije, mentor Prof. Dr Miković Željko i nakon položenih ispita postao Perinatolog. 

Kao Perinatolog bio je u KCCG dio Konzilijuma za Kongenitalne anomalije i Konzilijuma za Genetiku, a jedno vrijeme je bio i Direktor centra  za patologiju trudnoće u KCCG.

Dr Grdinić u Norveškoj posjeduje licencu za rad kao specijalista Ginekologije i radio je u jednoj od najvećih bolnica na jugu Norveške - Kalnes Sykehuset Fredrikstad.

Dr Grdinić je bio na brojnim stručnim usavršavanjima u inostranstvu :

Fetalna Ehokardiografija -Univerzitetska Dječija Klinika Tiršova Beograd,  Prof. dr I. Jovanović.

Nacionalna škola za patologiju cerviksa, vagine, vulve i kolposkopiju– Medicinski Fakultet Beograd.

Bazični i napredni kurs iz Fetalne ehokardiografije – London, UK.

Nuchal Translucency (NT), Dupli test, cervikometrija - London, UK.

Norveška Oslo University Hospital, Rikshospitalet, usavršavanje na najnovijoj generaciji ultrazvučnih aparat u oblasti Perinatologije i Onkološke Ginekologije.

Dr Grdinić je učestvovao sa naučnim radovima i kao predavač na brojnim domaćim i svjetkim Kongresima i stručnim i naučnim skupovima.

Perinatologija  se bavi prenatalnom dijagnostikom ( dijagnostika u toku trudnoće, prije porođaja), mnogih bolesti vezanih za  plod i majku, izradom planova za praćenje, liječenja i sprovođenje invazivnih intervencija, po potrebi dovršavanje liječenja u trudnoći, tokom i nakon trudnoće u rizičnim trudnoćama.

Prenatalna dijagnostika podrazumijeva otkrivanje poremećaja u razvoju i oboljenja koja su prisutna prije rođenja djeteta, sa ciljem da mu se pomogne ili da se razmotre druge mogućnosti. Prenatalnu dijagnozu važno je zato postaviti što ranije u trudnoći , a da bi se to postiglo u PZU „Stojanović Medikal“kod  dr Grdinića  na raspolaganju su Vam brojni najsavremeniji neinvazivni i invazivni postupci i metode, kao i najsavremeniji 4D ultrazvučni aparat.

U ambulanti za perinatologiju radimo:

1. Utvrđivanje trudnoće ultrazvukom

2. Utvrđivanje gestacijske strarosti (nedelja trudnoće) ultrazvukom

3. Utvrđivanje očekivanog termina porođaja ultrazvukom

4. Utvrđivanje broja fetusa i broja posteljica( horionicitet trudnoće)

5. Procjenu rasta i razvoja ploda ultrazvukom.

6. Praćenje fizioloških trudnoća

7. Prvi ekspertni ultrazvuk:

Mjerenje CRL fetusa

Mjerenje NT( nuhalna translucenca)

Nosna kost

Doppler protok kroz ductus venosus

Doppler arterija uterina.

8. Prvi ekspertni ultrazvuk radi se sa 12 nedelje trudnoće i pomoću njega radimo :

skrining na hromozomopatije (recimo Daunov sindrom kao najpoznatiji), ali i druge hromozomopatije ( trizomije 13, 18 i 21 hromozoma) gdje se uz pomoć navedenih mjerenja pomoću ultrazvuka i Duplog testa sa sigurnošću do 96% može isključiti postojanje istih.

detekcija velikih anomalija fetusa ( anomalija na srcu, u centralnom nervnom sistemu, kičmenog stuba i ekstremiteta)

detekcija poremećaja plodove vode

skrining na pojavu hipertenzije u toku trudnoće.

9.   Cervikometrija – metoda kod koje se ultrazvukom ispituje grlić materice i na taj način se radi procjena koje trudnice su u riziku od kasnog pobačaja ili prevremenog porođaja.

10.   Drugi ekspertni ultrazvuk 

Drugi ekspertni ultrazvuk radi se  između 18-25 nedelje trudnoće i služi:

Za sagledavanje cjelokupne anatomije ( građe) fetusa. Tokom tog pregleda koji traje oko 45 minuta provjerava se rast i razvoj fetusa. Provjerava se građa svih organa i organskih sistema ploda :

CNS, lice, grudni koš, srce, abdominalni organi, urogenitalni sistem, kičmeni stub, ekstremiteti ploda, pol. Provjerava se plodova voda, posteljica, pupčana vrpca. Vrši se doplersko ispitivanje cirkulacije fetusa, posteljice i cirkulacije krvnih sudova majke koji snadbijevaju posteljicu krvlju.

11. Perinatološke konsultacije :

Tumačenje TORCH nalaza. Da li postoji opasnost po trudnoću i fetus? Savjetovanje šta dalje raditi.

Trudnice sa povišenim pritiskom, povišenim šećerom u krvi, poremećajem u radu štitne žlijezde. Poremećajem u radu bubrega, jetre, trombofilije, gojazne, epilepsija, krvarenje u rudnoći…

Trudnice sa RhD aloimunizacijom.

Trudnice kod kojih je već postavljena sumnja da se radi o:

- poremećaju plodove vode, posteljice ili neke anomalije fetusa.

Trudnice koje imaju opterećenu anamnezu ( dijete sa anomalijom, genetskim problemima, Daunovim sindromom) ili u porodici postoji dijete sa sličnim problemima.

U ovim slučajevima radimo kompletnu obradu trudnice:

Uzimanje anamneze, evaluacija kompletne dokumentacije i po potrebi dodatna ispitivanja (detaljan ultrazvuk, specijalne pretrage krvi/ eventualno upućivanje na ispitivanje genetike). Nakon toga postavljamo prenatalnu dijagnozu i pravimo plan eventualnih kontrola ili dajemo savjet u smislu daljeg liječenja i prognoze za dato oboljenje.

12. Prenatalna invazivna dijagnostika:

Amniocenteza (uzimanje uzorka plodove vode pod kontrolom ultrazvuka radi daljeg ispitivanja)

Kordocenteza ( uzimanje uzorka krvi fetusa iz pupčane vrpce pod kontrolom ultrazvuka radi daljeg ispitivanja).

13. Praćenje visokorizičnih trudnoća i planiranje načina završavanja trudnoće (vaginalni ili carski rez), kao i datuma najpovoljnijeg za porođaj u zavisnosti od stanja majke i/ili ploda.

14. Praćenje blizanačkih trudnoća i najsavremeniji pristup u nadzoru nad oba fetusa i  naravno zdravlju majke.

Постави коментар

0 Коментари