EU fondovi veliki potencijal za finansiranje projekata od opšteg interesa

PLAV-U Plavu je održana prva konferencija povodom IPA projekta „Promovisanje održivosti upotrebe ljekovitih i aromatičnih biljaka za unapređenje životne egzistencije i očuvanje biodiverziteta“ koji Opština Plav realizuje zajedno sa Opštinom Tropoja i kao sa NVO Centar za demokratske integracije i razvoj i NVO Albanski Alpi.Ovim projektom se stanovništvo prekograničnih područja opština Tropoja i Plav obučava o vrstama ljekovitih i aromatičnih biljaka ovog područja, načinima njihovog pravilnog i održivog sakupljanja, a kapaciteti javnih institucija su ojačani radi omogućavanja pravilnog praćenja stanja populacija medicinsko-aromatičnih vrsta na teritorijama ovih opština.


Predsjednik Opštine Plav Nihad Canović je poručio da je na opštini da poveća nivo investicija u infrastrukturu i stvori uslove za razvoj privredne aktivnosti kako bi građanima omogućili bolje uslove života u Plavu.


“Vjerujem da IPA fondovi predstavljaju odličan instrument za postizanje tih ciljeva. Projekat koji trenutno realizujemo a tiče se ekonomske eksploatacije ljekovitih i aromatičnih biljaka na održiv način pokazuje kako možemo koristiti EU fondove za razvoj i promociju privredne aktivnosti u oblastima za koje imamo komparativne prednosti”, naglasio je Canović.


Šefica Zajedničkog tehničkog sekretarijata programa prekogarnične saradnje Crna Gora-Albanija i Crna Gora-Kosovo Sanja Todorović se obratila prisutnima i upoznala ih o osnovama projekta.


„Projekat ima za cilj da poboljša zaštitu biodiverziteta i ugroženih medicinskih i aromatičnih biljaka u ciljnom području kroz unapređenje znanja, prakse prikupljanja i prakse obrade biljaka  i doprinese održivo korišćenje potencijala ljekovitog i aromatičnog bilja za lokalne ekonomije projektnog područja. Projekat se sprovodi već godinu dana i mnogo je završenih aktivnosti i optimista sam da će se sve aktivnosti uspješno realizovati i u to ime Vam želim uspješan nastavak projekta i svaku sreću tokom tog procesa“ kazala je Sanja Todorović.


Menadžer Opštine Plav, koji je ujedno i menadžer projekta, Merdin Purišić je na kraju prezentovao pojedinosti projekta.  Na prezentaciji prisutnima je približio ciljeve, aktivnosti i rezultate projekta. „Crna Gora gubi značajne izvore prihoda neočuvanjem i nevalorizacijom svog prirodnog blaga. Promocijom projekta, očuvanjem i valorizacijom  ljekovitog i aromatičnog bilja ovog prostora kroz projektne aktivnosti,  očuvaće se biodiverzitet i poboljšati životna egzistencija gradjana Plava i Crne Gore. Opština Plav sa partnerima iz Albanije će nastaviti saradnju u cilju očuvanja prirodnih potencijala ovih prostora, i zajedničkog izlaska na tržište“ ističe Purišić.


Постави коментар

0 Коментари