Muslimani večeras obilježavaju Lejletu-l-kadr, noć vrijedniju od hiljadu mjeseci

Muslimani u Crnoj Gri, regiji i svijetu večeras će obilježiti jednu od najvažnijih noći u islamskom kalendaru, noć Lejletu-l-kadr - najodabraniju noć u godini, prema islamskom učenju, vrijedniju od hiljadu mjeseci.

Lejletu-l-kadr nastupa u akšam, u srijedu 27. aprila 2022. godine.

"Uistinu, mi smo ga spustili u Noći kadra! A znaš li ti kakva je to Noć kadra? Noć kadra od hiljadu mjeseci je bolja! U njoj, po dopuštenju njihova Gospodara, silaze meleki zajedno s ruhom zbog svakoga emra. Spas je ona sve dok ne svane zora." (El-Kadr, 1-5)

Istaknuto je kako je to noć Božije milosti, a ljudske potrebe, Božije upute i čovjekove radosti.

“U toj ramazanskoj noći sve se određuje i propisuje, spušta i uzdiže, otvara i zatvara, otkriva i zaogrće, daruje i obveseljava, približava i spaja“.

To je noć časti, noć najveće vrijednosti i priznanja, noć kada se odigrao najznačajniji događaj od samoga početka ljudskog roda do danas, spoj višeg i nižeg svijeta, spoj Neba i Zemlje - objava Kur'ana i silazak upute cijelom čovječanstvu, kako bismo bili na pravom putu. Objava najveličanstvenije knjige, koja je vodilja svim muslimanima do dana sudnjega dana. Noć kada je milost Svevišnjeg spuštena svim svjetovima. Noć “Lejletu-l-kadr”, kako je Kur’an naziva. U trenucima ove noći jačamo svoju duhovnu moć i zahvaljujemo Allahu, dž.š., što nas učini pripadnicima ummeta časnog.

Kur’an ovu noć naziva i “Lejletu-l-mubareke”. U tom smislu poslanik, s.a.v.s, kaže: “Onome ko provede noć Kadr u ibadetu, vjerujući i nadajući se Allahovoj nagradi, Allah će mu oprostiti sve prethodne grijehe”.

Ova noć je prilika kakva se samo jednom u toku cijele godine pojavljuje. Stoga je ona, zaista, za iskrene muslimane, velika hedija.

Iz činjenica i uputa Božijeg poslanika, a.s., saznajemo da nije određeno kad tačno pada ova sudbonosna noć, jer je mudrost uzvišenog Allaha tako htjela, a znamo da do mudrosti Njegovih djela ljudski um ne dopire.

Međutim, do insana je da tokom cijelog mjeseca ramazana, a naročito u njegovoj zadnjoj trećini, čini ibadet, moli Allaha, dž.š., za oprost.

Jedan zanimljiv podatak o tome da se radi o 27. noći ramazana, kako većina islamskih učenjaka smatra, jeste taj što se u suri El-Kadr nalazi trideset riječi, a dvadeset sedma riječ je 'ona' (hije).


Постави коментар

0 Коментари