Od 1. jula jeftiniji roming


Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost odlučila je da Crnogorski Telekom, Telenor i Mtel 1. jula primijene manje cijene roming usluga u državama Zapadnog Balkana.


Sporazum o smanjenju cijena usluga rominga u javnim mobilnim komunikacionim mrežama u regionu Zapadnog Balkana je zaključen između Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Sjeverne Makedonije, Srbije i Kosova.

Sporazum je u ime Crne Gore potpisala Ministarka ekonomije Dragica Sekulić.

Sporazumom je predviđeno da će se od 1. jula roming usluge za korisnike iz država potpisnica Sporazuma naplaćivati kao da je korisnik rominga u svojoj matičnoj mreži (tzv. “roaming like at home” – RLAH režim naplate).

U skladu sa navedenom Odlukom Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, korisnici iz Crne Gore kada budu koristili roming usluge plaćaće maksimalnu cijenu bez PDV-a za odlazne pozive prema mrežama u Crnoj Gori u iznosu 8,16 centi po minutu, za dolazne pozive iz regiona plaćaće četiri centra po minutu, za SMS poruke poslate prema mrežama u Crnoj Gori 3,5 centi po SMS-u, dok će za uslugu prenosa podataka plaćati maksimalno 2,62 centi po megabajtu.

U odnosu na maksimalne cijene koje trenutno važe za korišćenje roming usluga u Bosni i Hercegovini, Makedoniji i Srbiji, državama sa kojima su cijene usluga rominga regulisane od 2015. godine, cijene usluga rominga  će biti snižene za 57 odsto za usluge odlaznih poziva prema mrežama u Crnoj Gori, za 20 odsto za dolazne pozive iz regiona, za 41 odsto za SMS poruke i 86 odsto za uslugu prenosa podataka.

Maloprodajne cijene roming usluga sa Albanijom i Kosovom, koje do sada nijesu bile regulisane, biće još značajnije snižene. Cijene usluge odlaznih poziva i prenosa podataka, kada korisnici iz Crne Gore koriste uslugu rominga u ovim državama, biće snižene za preko 90 odsto, a cijena usluge slanja SMS poruka biće snižena više od 80 odsto.

Pored regulisanih cijena maloprodajnih roming usluga, operatori mogu ponuditi korisnicima rominga da za dnevnu ili za neku drugu fiksnu periodičnu naknadu, koriste određenu količinu regulisanih usluga rominga.

Takođe, operatori mogu korisnicima da ponude i drugačije cijene roming usluga od onih koje su određene Sporazumom o smanjenju cijena usluga rominga i Odlukom Agencije, koje korisnik može sam da odabere u slučaju da su povoljnije za njega.

Постави коментар

0 Коментари