Šahmanović u posjeti Kancelariji za informacione tehnologije i elektronsku upravu Vlade Srbije


PODGORICA-Generalni direktor Direktorata za međunarodnu saradnju, Admir Šahmanović, boravio je u službenoj posjeti Kancelariji za informacione tehnologije i elektronsku upravu Vlade Republike Srbije u Beogradu, na temu digitalizacija javne uprave i razvoj digitalnog društva. 

Tokom posjete razmijenjena su iskustva sa fokusom na teme elektronske uprave kao mehanizma za bolju komunikaciju Vlada sa građanima, eliminisanje biznis barijera za privredu i povećanje nivoa transparentnosti u komunikaciji sa građanima. 


Prilikom posjete prezentovana su rješenja u dijelu jačanja kritične informatičke infrastrukture, te prepoznate potrebe za tijesnom saradnjom u oblasti sajber bezbjednosti. 

Direktor Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu, Mihailo Jovanović, sa saradnicima predstavio je rezultate koje je Kancelarija postigla od formiranja, kao i tekuće i planirane projekte u cilju pune digitalizacije društva u Srbiji. 

Ocijenjeno je da je neophodno dalje jačati saradnju u oblasti elektronske uprave, informacione bezbjednosti, kao i da je potrebno dalje sagledati mogućnosti za unapređenje saradnje kroz učešće u zajedničkim projektima. 

MINISTARSTVO JAVNE UPRAVE

Постави коментар

0 Коментари