U Plavu u četvrtak donatorsko veče za gradnju puta do Hrida

PLAV-SPONZORISANO- Na inicijativu NVO "Prijatelji Plava" predsjednik opštine Plav Mirsad Bajraktarević je sa saradnicima Rusmirom Bajrakratevićem, direktorom za investicije, Harunom Redžićem, inžinjerom, Admirom Lalićem, direktorom NP Prokletije  i članovima NVO "Prijatelji Plava"  obišao dionicu puta od Hridske krivine do Hridskog jezera. Utvrđeno je da se kompletan put nalazi u veoma lošem stanju,a pogotovo dionica od Bajrovića Katuna do Hrdskog jezera.


   Inzinjer Harun Redžić je konstatovao da je glavni uzrok lošeg stanja puta voda koje ima u velikoj količini duž cijelog puta,a pogotovo u proljećnom i jesenjem periodu zbog toga je Redžić predložio da prvi radovi budu na vodopropustima i to na 12 lokacija,kako bi se stvorili uslovi za dalje izvođenje radova,to jest nasipanja kvalitetnim nasipom, ravnjanje i na kraju valjanje nasipa.
Redžić je naglasio da ako želimo da posao bude kvalitetno odrađen moraju se ugraditi cijevi prečnika 500 mm a na dvije lokacije prečnika 600 mm.

 Presjednik Bajraktarević je obećao veliku podršku opštine ovom projektu,kako u nasipu tako i u angažovanju mašina koje posjeduje komunalno preduzeće.
Učešće u projektu će uzeti i Nacionalni parkovi Crne Gore na čijem se području nalazi kompletan put.
Imamo obećanje od Vojske Crne Gore da će poslati svoje inžinjere da obiđu put i da će poslije toga naći način kako mogu da se uključe u realizaciji ovog projekta.
 
   Obzirom da smo odlučili da put bude završen do 12 jula to jest da se može izaći malim autom do jezera neophodno je bilo kupiti cijevi za pomenute vodopropuste,pa je jedan broj privatnih firmi iz Plava donirao sredstva za nabavku istih i to:
-Doo Kriva Breza (Bajraktarevic Esad ) 500 eura
-Doo Mega Auto (Haris Sahmanovic) 500 eura
-Doo Aresmont (Vissar Djonbaljaq)500 eura
-Doo 3FKomerc (Fehim Markovic) 500 eura
-Doo Elan tehnicki (Sajo Draskovic) 500 eura
-Doo De plus (Edin Dreic) 500 eura
 
NVO Prijatelji Plava obavještava sve zainteresovane da ce u Plavu u restoranu "Abaz" četvrtak, dana 06.06.2019. godine sa početkom u 20:00 časova biti organizovano donatorsko veče za ovaj projekat.
Ovim putem pozivamo sve zainteresovane da prisustvuju ovom skupu.
Pozivamo sve prijatelje Plava širom svijeta da se svojim donacijama uključe,kako bismo uspješno i kvalitetno završili ovaj projekat u pomenutom roku.

NVO "PRIJATELJI PLAV"

Постави коментар

0 Коментари