Država službenicima nudi raskid ugovora uz otpremnine

PODGORICA - Ministarka javne uprave Crne Gore Suzana Pribilović uputila je javni poziv svim organima i institucijama na centralnom i lokalnom nivou za sporazumni prestanak radnog odnosa uz isplatu otpremnine zaposlenom.


Ilustracija

Iz Ministarstva je saopšteno da je poziv upućen u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, Odlukom o otpremnini u slučaju sporazumnog prestanka radnog odnosa zaposlenih u javnom sektoru i zaključkom Vlade od 11. jula.

Pribilović je objasnila da se na javni poziv, u skladu sa Zakonom o zaradama, mogu prijaviti zaposleni u službi državnog organa, organa državne uprave, suda, državnom tužilaštvu, fondu, kao i u drugim organima osnovanim u skladu sa zakonom.

Prema njenim riječima, mogu se prijaviti i zaposleni u organu lokalne uprave, organu i službi lokalne samouprave, u nezavisnom ili regulatornom tijelu osnovanom u skladu sa zakonom, kao i zaposleni u ustanovi čiji je osnivač država ili lokalna samouprava.

"Na poziv se mogu prijaviti i zaposleni u agenciji, privrednom društvu koje je u većinskom vlasništvu države ili u drugom pravnom licu čiji je osnivač država ili vrši javna ovlašćenja, zaposleni u agenciji, privrednom društvu koje je u većinskom vlasništvu lokalne samouprave ili u drugom pravnom licu čiji je osnivač lokalna samouprava ili vrši javna ovlašćenja, kao i osobe u službi u Vojsci Crne Gore i policijski službenik", rekla je Pribilović.

Na javni poziv se mogu prijaviti zaposleni koji imaju najmanje šest godina radnog staža i koji do 30. avgusta treba da podnesu starješini svog organa zahtjev za sporazumni prestanak radnog odnosa uz isplatu otpremnine.

"U skladu sa odlukom o otpremnini, zaposleni može da ostvari pravo na otpremninu u visini do 50 odsto mjesečne bruto zarade za svaku godinu radnog staža, s tim da iznos otpremnine ne može biti veći od 15 bruto zarada zaposlenog", navodi se u saopštenju.

Zaposleni koji ispunjava uslove za odlazak u penziju i ako mu do 67 godina života nedostaju do dvije godine, može ostvariti pravo na otpremninu u iznosu do šest bruto zarada.

Visina bruto zarade određuje se kao prosječan iznos posljednje tri zarade koje su zaposlenom pripadale prije isplate otpremnine.

Starješina organa o zahtjevu zainteresovanog zaposlenog odlučiti će do 30. septembra.

"Zaposleni kome prestane radni odnos na osnovu pisanog sporazuma, odnosno sporazumnog prestanka radnog odnosa, a ostvari pravo na otpremninu ne može zasnovati radni odnos u javnom sektoru, uključujući sve institucije, pravna lica i privredna društva u javnom sektoru, u periodu od pet godina od dana sporazumnog prestanka radnog odnosa", kaže se u saopštenju.

Ministarstvo će voditi evidenciju o zaposlenima koji su ostvarili pravo na otpremninu i istu objaviti na svojoj internet stranici.

"Javni poziv za sporazumni raskid radnog odnosa se realizuje u okviru Plana optimizacije javne uprave 2018-2020, u cilju pružanja podrška uspostavljanju administracije koja na kvalitetniji način odgovara na potrebe građana i privatnog sektora uz istovremeno rasterećivanje državnog i opštinskih budžeta", zaključuje se u saopštenju.

Prema ranijim procjenama Ministarstva javne uprave, u javnom sektoru zaposleno je oko 51.000 službenika.

Постави коментар

0 Коментари