Gusinje: Pet prekršajnih prijava ugostiteljima zbog nepoštovanja radnog vremena

GUSINJE - Inspektori Sekretarijata za inspekcijske poslove opštine Gusinje, pojačanom kontrolom radnog vremena u ugostiteljskim objektima podnijeli su pet prekršajnih prijava licima koja nisu poštovala odluku o radnom vremenu.


U Sekretarijatu za inspekcijske poslove su saopštili da je intenzivirana kontrola radnog vremena, te da će inspektori preduzimati sve neophodne mjere i radnje kako bi sproveli poštovanje odluke o radnom vremenu.

Privredni subjekat dužan je da odluku o rasporedu radnog vremena, u smislu zakona kojim se uređuje oblast rada, dostavi posebnoj službi lokalne uprave nadležnoj za poslove komunalnog nadzora radi ovjere štambiljem.
“Odluku privredni subjekat dužan je da drži u objektu u kome obavlja djelatnost. Privredni subjekat koji obavlja djelatnost sezonski, u smislu posebnog zakona kojim se uređuje turizam, dužan je da utvrdi i istakne radno vrijeme za tu sezonu. Početak i završetak radnog vremena ističe se na vidljiv i jasan način na ulazu u objekte u kojima se obavlja djelatnost”, saopšteno je iz Sekretarijata za inspekcijske poslove Gusinje.

Постави коментар

0 Коментари