Za NVO projekte oko 706 hiljada eura

PODGORICA- Predstavnici Ministarstva rada i socijalanog staranja i nevladinih organizacija potpisali su danas ugovore o finasiranju projekata, čija je vrijednost oko 706 hiljada EUR, a u okviru kojih će biti zaposleno 256 osoba.
Resorni ministar Kemal Purišić kazao je da je potpisivanjem ugovora o finansiranju 31 projekta koje su kandidovale nevladine organizacije, planirano da se postignu dva cilja.

Kemal Purišić

“Sa jedne strane biće stvoreni potrebni uslovi da nvo pruže usluge socijalne zaštite značajnom broju građana, a sa druge biće ojačani kapaciteti organizacija”, kazao je Purišić na potpisivanju ugovora.

Prema njegovim riječima, unapređenje prava osoba sa invaliditetom, poboljšanje položaja starijih, zaštita od nasilja nad ženama i nasilja u porodici, zaštita zdravlja na radu, bitno opredeljuju kvalitet života građana i predstavlja izazov za humanizaciju društva i uključenost svih u društvene tokove.

Purišić je istakao da će ukupno biti zaposleno 256 osoba, angažovano 288 volontera, dok će usluge pružati oko 1.333 korisnika socijalne dječje zaštite.
Prema njegovim riječima, potpisivanje ugovora u oblasti zaštite zdravlja na radu doprinijeće smanjenju broja povreda na radu, profesionalnih bolesti u vezi sa radom, suzbijanju zdravstvenih problema tokom radnog vijeka, kao i smanjenju smrtinih i teških povreda.
„Poseban akcenat je stavljen na zaštitu zdravlja na radu zaposlenih žena za vrijeme trudnoće, osoba mlađih od 18 godina kao i osoba sa invaliditetom“, kazao je Purišić.
On je naveo da su glavni korisnici projekta koji će se finasirati putem javnog konkursa, 50 poslodavaca koji se bave različitim djelatnostima i najmanje 200 zaposlenih u okviru njihovog poslovanja.


Постави коментар

0 Коментари