Za pokušaj eksploatacije šljunka i pijeska krivične prijave

PODGORICA - Kontrola crnogorskih vodotoka u cilju suzbijanja nelegalne eksploatacije šljunka i pijeska iz rječnih vodotoka i vodnog zemljišta intenzivirana je ovih dana. Predstavnici Koordinacionog međuresorskog tima za suzbijanje ove pojave zajedno sa lokalnim komunalnim policajcima i inspektorima obišli su opštine Bijelo Polje, Mojkovac i Kolašin.Kao rezultat kontrole i obilaska terena podnijet je jedan prekršajni nalog protiv jednog fizičkog lica zbog pokušaja nelegalne eksploatacije na Tari, na području mojkovačke opštine.
“Mogućnost za nastavak još snažnije kontrole vodotoka stvorena je odlukom Vlade koja je, da podsjetimo, krajem juna produžila Uredbu o povjeravanju dijela poslova Uprave za inspekcijske poslove Glavnom gradu Podgorica i opštinama Andrijevica, Berane, Bijelo Polje, Gusinje, Kolašin, Mojkovac, Nikšić i Rožaje. Time je značajnom broju komunalnih policajaca i inspektora u ovim opštinama dato ovlašćenje da u punom kapacitetu i još efikasnije sprovode monitoring i kontrolu vodotoka na području ovih opština, te da mogu pokrenuti prekršajne i krivične prijave protiv prekršioca”, saopšteno je iz Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja.

Predstavnici Koordinacionog tima, kako su i najavili na prvoj sjednici u Podgorici, intenzivirali su aktivnosti na terenu. Predstavnici tima, na čelu sa predsjednikom, direktorom Uprave za vode Damirom Gutićem, tokom obilaska Bijelog Polja, Mojkovca i Kolašina održali su sastanke na kojima su zajedno sa predsjednicima ovih opština, predstavnicima komunalne policije i inspekcije analizirali trenutno stanje i definisali dalje zajedničke aktivnosti u svakoj od navedenih opština.

Zajednički zaključak sa sastanaka jeste da će komunalna policija i komunalna inspekcija kontinuirano vršiti monitoring vodotoka, a ukoliko se zatekne bilo ko u radnji nelegalne eksploatacije materijala biće kažnjen na licu mjesta.

Takav slučaj otkriven je prilikom posjete Mojkovcu, gdje je terenski obilazak rezultirao podnošenjem prekršajnog naloga protiv jednog fizičkog lica zbog pokušaja nelegalne eksploatacije.

U okviru prve faze sprovođenja aktivnosti na suzbijanju nelegalne eksploatacije opštine će, u saradnji sa vodoprivrednom inspekcijom i komunalnom policijom i inspekcijom, prekontrolisati sve lokacije sa deponovanim materijalom i izvršiti premjer istog. Uslijediće kontrola svih firmi koje u svom poslovanju imaju vezu sa ovom vrstom materijala, što će biti urađeno od strane nadležne inspekcije.
“Ovom prilikom pozivamo i građane i civilni sektor da nastave sa doprinosom zaštiti crnogorskih vodotoka i da sumnju na nelegalne aktivnosti prijave na ranije otvorenu e-mail adresu prijavieksploataciju@uzv.gov.me”, zaključuju u Ministarstvu poljoprivrede.

Постави коментар

0 Коментари