Napreduje akcija prikupljanja sredstava za put prema Paljevima


PLAV - Na inicijativu bratstva Bajraktarević pokrenuta je akcija prikupljanje sredstava za sanaciju puta od Bogajića do Paljeva.

Akcija se do sada pokazala više nego uspješnom, čime se još jednom potvrđuje iskrena privrženost naših ljudi zavičaju. Do sada je prikupljeno 9,900 dolara i 4,720 eura, u nastavku pročitajte spisak donatora:

1.Ibro Zajov Bajraktarević $500
2.Ganija Bejtov Bajraktarević $500
3.Ragip Amirov Bajraktarević $1,000
4.Fero Bejtov Bajraktarević $500
5.Enver Bejtov Bajraktarević 500 €
6.Skendo Ramov Bajraktarević 100 €
7.Hamo Redžov Bajraktarević 100 €
8.Zuvdo Bejtov Bajraktarević 100 €
9.Senad Ramov Bajraktarević $2,000
10.Redžo Ramov Bajraktarević $1,000
11.Mirsad Mujov Bajraktarević $1,000
12.Sadro Mujov Bajraktarević $500
13.Bećo Hamov Bajraktarević $200
14.Senad Zuvdov Bajraktarević $1,000
15.Ismet Amirov Bajraktarević 100 €
16.Ismet Ibrov Bajraktarević 100 €
17.Nusko i Nijaz Hakijini Bajraktarević 200 €
18.Sejdov Baljov Bajraktarević $500
19.Džemal Ramizov Bajraktarević 500 €
20.Denis Sejdov Bajraktarević 300 €
21.Edin Sejdov Bajraktarević 300 €
22.Šeik Šeljov Bajraktarević 200 €
23.Šeljo Hamov Bajraktarević 800 €
24.Ćazo Mujov Bajraktarević 400 €
25.Foks Zajov Bajraktarević $500
26.Salih Ibrov Bajraktarević $250
27.Safet Ibrov Bajraktarević $250
28.Adem J Krcić $100
29.Fadilj O Musić 100 €
30.Sajo R Drašković 100 €
31.Bato Š Markišić 100 €
32.Moto Cros Klub  200 €
33.Almir F Šarkinović 20 €
34.Fadilj Dučić 20 €
35.Haris Šahmanović 100 €
36.Faka H Purišić 200 €
37.Osman Š Krcić $100
38.Edin Drejić 20 €
39.Demo Canović 20 €
40.Alen Hakanjin 20 €
41.Almir Redžepagić 20 €
42.Enčo Šabović 20 €
43.Meljo Redžić 20 €
44.Dado Gutić 20 €
45.Erol i Demir Đešević 20 €
46.Saka Omeragić 20 €

Постави коментар

0 Коментари