Purišić u Skoplju: Socijalni dijalog ima važnu ulogu u demokratizaciji društva

SKOPLJE- Ministar rada i socijalnog staranja i predsjednik Socijalnog savjeta Kemal Purišić predvodio je delegaciju iz Crne Gore, koja je učestvovala na sastanku na visokom nivou ekonomskih i socijalnih savjeta Zapadnog Balkana u Skoplju, posvećenom jačanju tripartitnog socijalnog dijaloga u okviru Platforme za zapošljavanje i socijalna pitanja-ESAP projekat, saopšteno je iz Ministarstva rada i saocijalnog staranja.
U svom uvodnom obraćanju, Purišić je izrazio zadovoljstvo učešćem Crne Gore u projektu koji je imao za rezultat razvoj institucionalnih kapaciteta vlada i socijalnih partnera u državama Zapadnog Balkana što je preduslov za efikasan i plodotvoran socijalni dijalog.


„Posebno ohrabruje činjenica da se u Izvještaju o procjeni stanja Ekonomsko-socijalnih savjeta u državama Zapadnog Balkana navodi da je Crna Gora ostvarila dobar dijalog i uzajmano povjerenje između socijalnih partnera“ – istakao je Purišić.
Naveo je da je u prethodne tri godine, koliko se projekat sprovodi, Socijalni savjet Crne Gore bio u prilici da analizira svoj rad i sazna kako strukturu, nadležnosti, rad i njegove rezultate vide kolege iz drugih savjeta.
„Uporedo smo radili na ESAP projektu i na novom Zakonu o socijalnom savjetu. Novim zakonom smo, uvođenjem rotacije u predsjedavanju savjetom,stvorili uslove za unapređenjemeđusobnog povjerenja ali i povećali odgovornost svih socijalnih partnera za ostvarivanje funkcija Socijalnog savjeta i uopšte tripartitnog socijalnog dijaloga. Takođe, postignuto je povećanje efikasnosti rada i procedura, kao i relevantnosti delegacija samih učesnika socijalnog dijaloga“ – naveo je ministar Purišić.
U narednom periodu, kako je kazao, trebalo bi se pozabaviti socijalnim dijalogom na lokalnom nivou, imajući u vidu da novi zakon jasnije definiše osnivanje socijalnih savjeta na tom nivou.
Takođe, smatra on, potrebno je podstaći kolektivno pregovaranje na nivou preduzeća.
"Učešće na panelima uzeli su članovi Socijalnog savjeta. Generalna sekretarka Unije poslodavaca Suzana Radulovićistakla je potrebu da, osim Ministarstva rada i socijalnog staranja, i ostala ministarstva dostavljaju propise iz svog djelokruga rada Savjetu, što do sada nije bila praksa.  Pored toga, ona je izrazila zadovoljstvo korektnim procesom pregovora o minimalnoj zaradi i smanjenju opterećenja na zarade, navodeći ih kao dobar primjer kvalitetnog socijalnog dijaloga u praksi", navedeno je u saopštenju.
Predsjednik Glavnog odbora Unije Slobodnih sindikata Vukašin Zogović ocijenio je da bi socijalni savjeti u regionu trebalo da  kreiraju sistem koji će u realnom vremenu pružati mogućnost da se prate rezultati datih preporuka od strane ovih tijela i koji će biti izvor uporedivih podataka.
Prema njihovim riječima, pored njih delegaciju iz Crne Gore činili su i predstavnici socijalnih partnera: generalni sekretar Saveza sindikata Duško Zarubica, sekretarka Socijalnog savjeta Nataša Vukašinović i šef sektora za pravna pitanja u Uniji poslodavaca Rumica Kostić.

Постави коментар

0 Коментари